Altrecht, specialistische geestelijke gezondheidszorg & KOOS Utrecht, aanvullende specialistische jeugdhulp
Bij Altrecht gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Met specialistische diagnostiek en behandeling helpen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening de regie over hun leven te behouden en hun rol in de samenleving weer op te pakken. Samen werken we aan ontwikkeling en herstel in al zijn facetten, ook als dat ingewikkeld is of zelfs onmogelijk lijkt. We hebben de ambitie om vernieuwend te zijn en de zorg steeds te verbeteren. We blijven ons ontwikkelen door behandelingen samen met cliënten te evalueren, door in gesprek te gaan met cliënten- en familieraad, door op de praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek te doen en mensen op te leiden.

 

Bij KOOS Utrecht werken we multidisciplinair samen vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind en gezin. Dit is de basis van alles wat we doen. Van de manier waarop we samen kijken naar een vraag tot de manier waarop we de hulp organiseren: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak en samen met onze partners. Alleen op deze manier kunnen we de passende zorg en ondersteuning bieden. KOOS is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké.

 

De opleidingsplaats
Vanaf begin januari 2024 start het praktijkgedeelte van de opleiding. Het ene jaar vindt het praktijkgedeelte plaats bij KOOS Utrecht in een van de BASEcamps (Buurtgerichte Ambulante Specialistische Expertise teams). Het andere jaar vindt het praktijkgedeelte plaats bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld (en vice versa).
Het is een opleidingsplaats ten behoeve van de opleiding tot gezondheidspsycholoog differentiatie kinderen en jeugdigen, voor een periode van 2 jaar met een dienstverband van 36 uur (inclusief Rino opleidingstijd).
Het uitgangspunt is dat de psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog brede werkervaring opdoet bij ambulante behandeling en diagnostiek van diverse probleemgebieden.
Tot de taken behoren alle voorkomende werkzaamheden passend bij het takenpakket van een (toekomstig) GZ-psycholoog. Nadere invulling is mede afhankelijk van de mogelijkheden in de teams en de affiniteit van de PIOG.
De psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog wordt, na definitieve toelating tot de opleiding, tijdelijk aangesteld voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst die met de Opleidingsinstelling wordt gesloten.

 

KOOS BASEcamp
KOOS Utrecht is gestart op 1 januari 2020 en is een netwerkorganisatie (Youke, Reinaerde, Altrecht, De Rading en de Opvoedpoli) voor aanvullende specialistische jeugdhulp (0-18 jaar) in het westelijk deel van Utrecht. KOOS werkt met een mix van professionals vanuit BASEcamps in de wijken Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest.
Vanuit deze BASEcamps pakken de professionals alle vraagstukken rondom specialistische jeugdhulp op. Dit vraagt om los te komen van oude denkkaders en protocollen én om niet aanbodgericht te denken. Vanuit de gemeenschappelijke visie van Positieve Gezondheid werken we aan de huidige en toekomstige vraagstukken van kinderen, jongeren en hun gezinnen in Utrecht. KOOS werkt samen met of aansluitend op de basiszorg van Buurtteam, huisartsen, onderwijs en jeugdgezondheidszorg. Voor meer informatie kun je kijken op de website of LinkedIn pagina van KOOS.

 

Altrecht Eetstoornissen Rintveld
Altrecht Rintveld is een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen met eetstoornissen. We beschikken over een polikliniek, dag- en deeltijdbehandeling en een kliniek. Rintveld fungeert op het gebied van eetstoornissen als expertisecentrum. Er wordt samengewerkt met nationale en internationale partners op het gebied van de behandeling van patiënten met een eetstoornis. Naast patiëntenzorg houden we ons ook bezig met wetenschappelijk onderzoek (i.s.m. het UMC Utrecht), onderwijs en opleiding. Rintveld heeft sinds 2008 het TOPGGz Keurmerk.

 

De voornaamste werkzaamheden van de PioG zijn

 • het verrichten van vraagverhelderingsgesprekken en intakes;
 • het verrichten van uitgebreid psychologisch diagnostisch (test)onderzoek;
 • het verrichten van individuele behandeling, systeembehandeling en groepsbehandeling;
 • het op termijn inbrengen van psychologisch gedragskundige kennis in het multidisciplinaire team;
 • deelname aan relevante interne overlegstructuren;
 • deelname aan interne deskundigheidsbevordering;
 • deelname aan het dagdienstrooster (bereikbaarheid acute vragen)

Wij vragen

 • een afgeronde studie Psychologie (bij voorkeur in de richting Ontwikkelingspsychologie) of Orthopedagogiek;
 • in het bezit van een LOGO verklaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag;
 • enige jaren ervaring in het werkveld;
 • affiniteit met de doelgroep jeugd;
 • zowel goed zelfstandig kunnen functioneren als in teamverband kunnen werken;
 • goed kunnen plannen en organiseren.

Wij bieden

 • opleiding tot GZ-psycholoog onder verantwoording van RINO Groep Utrecht;
 • samenwerking in enthousiaste en professionele teams met voldoende ruimte voor overleg en intervisie;
 • de mogelijkheid om ervaring op te doen met zowel specialistische als algemene diagnostiek en behandeling bij verschillende patiëntenpopulaties;
 • werkbegeleiding en supervisie door ervaren GZ-psychologen.Aanstelling en dienstverband
  De opleideling komt in dienst van Altrecht. Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, dat is inclusief de Rino opleidingstijd, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar). Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ.

   

  Sollicitatie
  Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen van 12 mei
  t/m 1 juni digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via
  www.werkenbijaltrecht.nl

  Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
  Let op! Zorg er bij het uploaden van je documenten voor dat de naam van het document niet te lang is. Een te lange documentnaam kan ervoor zorgen dat de sollicitatie niet goed doorkomt.

   

  We verwachten je begin week 24 te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd. De selectiegesprekken vinden zeer waarschijnlijk plaats op 23 juni.
  De praktijkopleider en toekomstige werkbegeleiders vormen samen de selectiecommissie. Wij doen ons best om bij een afwijzing deze toe te lichten. Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op deze vacature krijgen is het helaas niet altijd mogelijk een uitgebreide toelichting van de afwijzing te geven

   

  Inlichtingen
  Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij praktijkopleider Jacquelijne Schraven: 06-20745528, email j.schraven@altrecht.nl

   

  Overige informatie
  De Rino opleidingskosten worden volledig betaald door Altrecht.