Altrecht biedt per 2024 een opleidingsplaats aan voor de GZ-opleiding K&J bij:Altrecht Jeugd en KOOS Utrecht

 

Altrecht
Bij Altrecht (SGGZ) gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Met specialistische diagnostiek en behandeling helpen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening de regie over hun leven te behouden en hun rol in de samenleving weer op te pakken. Samen werken we aan ontwikkeling en herstel in al zijn facetten, ook als dat ingewikkeld is of zelfs onmogelijk lijkt. Altrecht heeft de ambitie om vernieuwend te zijn en de zorg steeds te verbeteren blijft in ontwikkeling door behandelingen samen met patiënten te evalueren, door in gesprek te gaan met patiënten- en familieraad, door op de praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek te doen en door mensen op te leiden.

 

De opleidingsplaats Altrecht Jeugd en KOOS Utrecht
Het betreft een opleidingsplaats ten behoeve van de opleiding tot gezondheidspsycholoog, differentiatie kinderen en jeugdigen. De opleiding beslaat 2 jaar. Het ene jaar vindt het praktijkgedeelte van de opleiding plaats bij Altrecht Jeugd in regioteam Lekstroom, het andere jaar bij KOOS Utrecht in BASEcamp Vleuten (en vice versa).

Bij Altrecht Jeugd worden kinderen en jongeren tot 18 jaar met uiteenlopende psychiatrische aandoeningen zoals stemmingsstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, trauma en autismespectrumstoornissen geholpen. Dit wordt gedaan door middel van specialistische diagnostiek en behandeling, gebaseerd op de richtlijnen van de verschillende beroepsgroepen en zorgprogramma’s en met de laatste inzichten vanuit de psychiatrie, psychologie, orthopedagogiek, geneeskunde, psychiatrische erfelijkheidsleer en sociologie.
Er wordt vanuit 3 regioteams zorg geboden in de verschillende regio’s van gemeenten waarmee Altrecht een contract heeft. Een deel van het behandelaanbod (o.a. groepen, deeltijdbehandeling) wordt bovenregionaal georganiseerd en is toegankelijk voor cliënten uit alle regio’s. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Altrecht.

 

KOOS Utrecht is een netwerkorganisatie (Youke, Reinaerde, Altrecht, De Rading en de Opvoedpoli) voor aanvullende specialistische jeugdhulp (0-18 jaar) in het westelijk deel van Utrecht. KOOS werkt met een mix van professionals vanuit 5 BASEcamps in de wijken Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest. Er wordt gewerkt vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind en gezin. Dit is de basis van alles wat er gedaan wordt. Van de manier waarop er samen gekeken wordt naar een vraag tot de manier waarop de hulp wordt georganiseerd: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak. KOOS werkt samen met of aansluitend op de basiszorg van Buurtteam, huisartsen, onderwijs en jeugdgezondheidszorg. Dit vraagt om los te komen van oude denkkaders en protocollen én om niet aanbodgericht te denken. Voor meer informatie kun je kijken op de website of LinkedIn pagina van KOOS.

 

Invulling praktijkopleiding
Tot de taken behoren alle voorkomende werkzaamheden passend bij het takenpakket van een (toekomstig) GZ-psycholoog. Het uitgangspunt is dat er brede werkervaring opgedaan wordt met ambulante behandeling en diagnostiek van diverse probleemgebieden.
Na definitieve toelating tot de opleiding word je tijdelijk aangesteld bij Altrecht voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst die met de Opleidingsinstelling wordt gesloten.

 

De voornaamste werkzaamheden van de Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog zijn:
• het verrichten van vraagverhelderingsgesprekken en intakes;
• het verrichten van uitgebreid psychologisch diagnostisch (test)onderzoek;
• het verrichten van individuele behandeling, systeembehandeling en groepsbehandeling;
• het op termijn inbrengen van psychologisch gedragskundige kennis in het multidisciplinaire team;
• deelname aan relevante interne overlegstructuren;
• deelname aan interne deskundigheidsbevordering;
• deelname aan het dagdienstrooster (bereikbaarheid acute vragen)

 

Nadere invulling van de taken is afhankelijk van de mogelijkheden in de teams en de affiniteit van de psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog.

 

Wij vragen
• een afgeronde studie Psychologie (bij voorkeur in de richting Ontwikkelingspsychologie) of Orthopedagogiek;
• een LOGO verklaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag;
• enige jaren ervaring in het werkveld;
• affiniteit met de doelgroep jeugd;
• zowel goed zelfstandig kunnen functioneren als in teamverband kunnen werken;
• goed kunnen plannen en organiseren.

 

Wij bieden
• een opleiding tot GZ-psycholoog onder verantwoording van RINO Groep Utrecht;
• samenwerking in enthousiaste en professionele teams met voldoende ruimte voor overleg en intervisie;
• de mogelijkheid om ervaring op te doen met zowel specialistische als algemene diagnostiek en behandeling bij verschillende cliënten populaties;
• werkbegeleiding en supervisie door ervaren GZ-psychologen.

 

Aanstelling en dienstverband
De psycholoog in opleiding tot GZ- psycholoog komt in dienst van Altrecht. De aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, dat is inclusief de Rino opleidingsuren, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar).
Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ.

 

Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen van 12 mei t/m 1 juni digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl.

 

Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Let op! Zorg er bij het uploaden van je documenten voor dat de naam van het document niet te lang is. Een te lange documentnaam kan ervoor zorgen dat de sollicitatie niet goed doorkomt.

 

We verwachten je begin week 24 te kunnen laten weten of je al dan niet voor een gesprek wordt uitgenodigd. De selectiegesprekken vinden zeer waarschijnlijk plaats op 22 juni. De praktijkopleider en toekomstige werkbegeleider(s) vormen samen de selectiecommissie.
Wij doen ons best om bij een afwijzing deze toe te lichten. Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op deze vacature krijgen is het helaas niet altijd mogelijk een uitgebreide toelichting van de afwijzing te geven.

 

Inlichtingen
Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij praktijkopleider Anne Geuze: 06-82529987, email anne.geuze@koosutrecht.nl

 

Overige informatie
De Rino opleidingskosten worden volledig betaald door Altrecht.