Bij Altrecht gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Met specialistische diagnostiek en behandeling helpen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening de regie over hun leven te behouden en hun rol in de samenleving weer op te pakken. Samen werken we aan ontwikkeling en herstel in al zijn facetten, ook als dat ingewikkeld is of zelfs onmogelijk lijkt. We hebben de ambitie om vernieuwend te zijn en de zorg steeds te verbeteren. We blijven ons ontwikkelen door behandelingen samen met patiënten te evalueren, door in gesprek te gaan met patiënten- en familieraad, door op de praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek te doen en mensen op te leiden.

Wat ga je doen?

Vanaf begin januari 2021 start het praktijkgedeelte van de opleiding bij KOOS Utrecht (Basecamp Leidsche Rijn). Het praktijkgedeelte in het tweede jaar vindt plaats bij Altrecht Jeugd (regioteam Lekstroom). Het is een opleidingsplaats ten behoeve van de opleiding tot gezondheidspsycholoog differentiatie kinderen en jeugdigen, voor een periode van 2 jaar met een dienstverband van 32 uur. Het uitgangspunt is dat de opleideling brede werkervaring op doet bij ambulante behandeling van verschillende patiëntgroepen en diverse probleemgebieden.
Tot de taken behoren alle voorkomende werkzaamheden passend bij het takenpakket van een (toekomstig) GZ-psycholoog. Nadere invulling is mede afhankelijk van de opleidingseisen, mogelijkheden in de teams en de affiniteit van de opleideling.
GZ-psychologen i.o. worden, na definitieve toelating tot de opleiding, tijdelijk aangesteld voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst die met de Opleidingsinstelling wordt gesloten.

 

De voornaamste werkzaamheden van de PioG zijn:

 

 • het verrichten van intakes
 • het verrichten van uitgebreid psychologisch diagnostisch (test)onderzoek;
 • behandelaarschap, (co-)therapeut van individuele behandeling, systeembehandeling en groepsbehandeling;
 • het op termijn inbrengen van psychologisch gedragskundige kennis in het multidisciplinaire team;
 • deelname aan relevante interne overlegstructuren;
 • deelname aan interne deskundigheidsbevordering;
 • deelname aan het dagdienstrooster (bereikbaarheid acute vragen)

 

Wat breng je mee?

 

 • Een afgeronde studie Psychologie (bij voorkeur in de richting Ontwikkelingspsychologie) of Orthopedagogiek;
 • in het bezit van een LOGO verklaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag;
 • enige jaren ervaring in het werkveld;
 • affiniteit met de doelgroep jeugd;
 • zowel goed zelfstandig kunnen functioneren als in teamverband kunnen werken;
 • goed kunnen plannen en organiseren.

 

Wat bieden wij jou?

 

 • opleiding tot GZ-psycholoog onder verantwoording van RINO Groep Utrecht;
 • een opleidingsplek waarbij je 32 uur bij  KOOS en na een jaar bij Altrecht Jeugd werkt;
 • samenwerking in enthousiaste en professionele teams met voldoende ruimte voor overleg en intervisie;
 • de mogelijkheid om ervaring op te doen met zowel specialistische als algemene diagnostiek en behandeling bij verschillende patiëntpopulaties;
 • werkbegeleiding en supervisie door ervaren GZ-psychologen.

 

Aanstelling en dienstverband:

Tijdens GZ-opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ.

 

Nieuwsgierig geworden?

Solliciteren kan tot en met 24 mei 2020. Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

We verwachten je in week 24 te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd. De selectiegesprekken staan gepland op 18 juni 2020.

 

Inlichtingen:

Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij praktijkopleider Jacquelijne Schraven, psychotherapeut/klinisch psycholoog Altrecht Jeugd: 0620745528/030-2809311 of email j.schraven@altrecht.nl.
Kijk op www.rinogroep.nl  voor meer informatie over de afdelingen en de opleiding.