Manager Zorg & Kwaliteit

We zoeken een inhoudelijk gedreven, inspirerende, verbindende en op vernieuwing gerichte collega, die verder bouwt aan KOOS als organisatie, de ontwikkeling van de BASEcamps (overkoepelend), verdiepen op het vernieuwde vakmanschap, het gezond financieel beheer en de ingezette kwaliteitsslag.

Herken jij jezelf in onze ambities en drive om impact te maken en radicaler te ontwikkelen?

We ontmoeten je graag!

Netwerkorganisatie KOOS

KOOS Utrecht is een netwerkorganisatie en initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli (ihub), De Rading, Reinaerde en Youké. Samen met onze partners in de stad en vanuit onze BASEcamps met een multidisciplinair Buurtgericht-Ambulant-Specialistisch-Expertise team pakken we alle vraagstukken rondom aanvullende specialistische jeugdhulp op.

 

In Utrecht werken professionals samen aan een sterke sociale basis en goede zorg. KOOS heeft hierin een aanvullende rol. We zijn dichtbij en betrokken bij de leefwereld van gezinnen en de ontwikkelingen in de wijk. Tegelijkertijd blijft de opdracht van KOOS in beweging. De (landelijke) kostenontwikkeling en het aantal jongeren in jeugdhulp laten zien dat dit stelsel voor de toekomst niet houdbaar is. Het innoveren en transformeren van het ‘samen leven’ (in de wijk) vraagt, ook van KOOS, om radicale(re) ontwikkelstappen.

 

De komende jaren verstevigen we onze basis én ontwikkelen we door! Dit doen we op basis van onze missie en visie en onze Meerjarenstrategie, binnen de context van het Utrechts model.

 

Bij het verder bouwen aan KOOS focussen we de komende jaren op drie pijlers wijkgericht, gelijkwaardig, collectief en de stedelijke opgaven (Jonge Kind, Wel Thuis, Onderwijs en zorg). Dit doen we door lerend te ontwikkelen, te investeren in het vakmanschap van de multidisciplinaire netwerkprofessional, met behulp van een wederkerig netwerk. Zo werken wij elke dag om onze missie waar te maken.

 

Wat ga je doen?

Je acteert op het tactische en strategische niveau met een verantwoordelijkheid op inhoud en bedrijfsvoering.

Je geeft leiding aan de teammanagers, de zorgadministratie, de zorgmatchers, het functioneel beheer en de contractmanager en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Je bouwt aan KOOS als organisatie, de ontwikkeling van de BASEcamps (overkoepelend), het gezond financieel beheer en de ingezette kwaliteitsslag. Met executie- en veranderkracht ontwikkel en borg je de transformatiegedachte van ‘de zorg voor jeugd’ in de huidige fase van de organisatie (optimalisatie) met oog voor alle landelijke ontwikkelingen (zoals de context van financiële schaarste). Het optimaliseren van de multidisciplinaire teams in de wijk en hiermee afbouwen van de inzet van onderaannemers is hier onderdeel van.

 

Jouw verantwoordelijkheden richten zich op de gebieden:

Transformatie van de zorg voor jeugd

 • Je geeft richting in de realisatie van de organisatiedoelstellingen van KOOS (en de initiatiefnemende organisaties) richting de teammanagers en BASEcamps
 • Je draagt zorg voor een integrale werkwijze die uitgaat van ‘inzetten wat écht nodig is’
 • Je fungeert als linking pin in de vertaalslag van de wijk naar opgaven, beleid en projecten op organisatie- en stedelijk niveau om zo het team van teammanagers te ondersteunen en aan te sturen
 • Je duidt samen met de teammanagers de trends en ontwikkelingen in de wijk naar de strategische koers en keuzes van KOOS als organisatie, denkt hierin ook radicaal
 • Je werkt samen met directeuren en regiomanagers van de initiatiefnemende organisaties ter versterking van het netwerkconstruct
 • Je werkt mede samen met managers van partners in de stad

Bedrijfsvoering

 • Je stuurt en houdt toezicht op de begroting en uitgaven van KOOS (totaliteit van de BASEcamps)
 • Je stuurt en ziet toe op het feit dat KOOS voldoet (als organisatie) aan de (wettelijke) vereisten
 • Je stuurt en houdt toezicht op de inzet van derden en de vertaling van keuzes hierover

Personeel

 • Je stuurt de teammanagers, de zorgadministratie, de zorgmatchers, het functioneel beheer en de contractmanager en adviseur kwaliteit aan
 • Je geeft leiding aan individuen en teams vanuit een gezamenlijke visie
 • Je coacht individuen en teams en helpt hen verder te professionaliseren
 • Je brengt vraagstukken t.a.v. het personeel in het netwerkconstruct verder

Kwaliteit

 • Je ontwikkelt en implementeert passende en noodzakelijke wijzigingen in de werkwijze
 • Je professionaliseert de organisatie op kwaliteit en personeel binnen de (huidige) context van KOOS als netwerkorganisatie
 • Je draagt zorg voor de ontwikkeling en verbetering van kwaliteit (kwaliteitsafspraken, -processen)

Wie ben jij?

Je bent – net als KOOS – Betrokken, Dapper, In Beweging:

 • Je hebt leiderschapskwaliteiten die passen bij een organisatie als KOOS; je bent proactief, inspirerend, betrokken en daadkrachtig.
 • Je hebt lef om lastige zaken te keren en durven te gaan voor wat goed is voor cliënten / gezinnen en KOOS.
 • Je hebt zin om met ons KOOS verder te ontwikkelen. Je vindt het uitdagend om de volgende stap te zetten vanuit een pionier- en transitiefase naar verdere transformatie en weet anderen daarin positief uit te dagen.

Wat neem je mee?

 • Je hebt ruime, relevante kennis en ervaring, passend bij deze rol, de opdracht en context van KOOS.
 • Je bent een authentieke leider die vanuit de inhoud en waarden van KOOS stuurt op verdere ontwikkeling en optimalisatie van de organisatie.
 • Je bent beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een interessante en impactvolle functie binnen een dynamische organisatie met korte lijnen, met ruimte om bij te dragen aan het innoveren en transformeren van het zorglandschap
 • De ruimte om samen met andere ambitieuze, bevlogen en enthousiaste collega’s KOOS verder te ontwikkelen
 • Een arbeidsovereenkomst met passende arbeidsvoorwaarden bij één van de initiatiefnemers met als uitgangspunt een salaris in schaal 13 van de CAO Jeugdzorg.

Interesse?

Lijkt het je interessant en heb je nog vragen? Dan kun je bellen met Marije IJsseldijk-Ludikhuize / HR professional (06-82819435) of Marian Dobbe-Kluijtmans / Directeur-Bestuurder (06-82821195) voor meer informatie.

Ben je direct al enthousiast? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren via vacature@koosutrecht.nl. We ontvangen jouw gegevens graag voor 30 maart 2023.

 

De eerste gesprekken staan gepland op woensdagochtend 5 april en een vervolgronde op dinsdagochtend 18 april. Daarna volgt nog een arbeidsvoorwaardengesprek bij één van onze initiatiefnemers. We streven er naar de procedure voor 1 mei af te ronden.

We werven en selecteren graag zelf onze nieuwe collega.