Teamleider

KOOS Utrecht zoekt een inhoudelijk gedreven, inspirerende, verbindende en op vernieuwing gerichte teamleider, die samen met professionals het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren en gezinnen. Visie gedreven werken is voor jou een vanzelfsprekendheid. KOOS is sinds 2020 verantwoordelijk voor alle specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van Utrecht. Wil jij vanuit deze uitdagende rol bijdragen aan de verdere ontwikkeling van KOOS en het innoveren van het zorglandschap, laat het ons weten!

KOOS Utrecht

Het zorglandschap in Utrecht Stad is sterk vereenvoudigd in 2020, waardoor de gemeente van ruim 80 jeugdzorg organisaties is terug gegaan naar 2 netwerkorganisaties. KOOS Utrecht is de netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van de stad Utrecht, in de wijken Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest, waar we werken vanuit BASEcamps. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Onder specialistische jeugdhulp verstaan we specialistische ambulante jeugdhulp in de wijk, die zowel als individuele hulp of in groepsverband wordt aangeboden, pleegzorg, dagbesteding, en vormen van verblijf.

 

Netwerkorganisatie

Vanuit de gemeenschappelijk visie van positieve gezondheid kijkt KOOS naar de huidige en toekomstige vraagstukken van jeugdigen en gezinnen in Utrecht. Vanuit het gezamenlijke netwerk sluiten we aan op de dagelijkse belevingswereld van het kind en het gezin. KOOS is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké.

Naast de 5 initiatiefnemers achter KOOS zijn er ook nog contracten met onderaannemers en vrijgevestigde praktijken. Dit speelveld vormt de basis waarlangs KOOS haar ambities kan realiseren. KOOS sluit aan bij wat er al in de wijk is en werkt aanvullend op het buurtteam of de basiszorg. Zo werken we intensief samen met buurtteam het onderwijs, huisarts, ziekenhuis, sociale basis en andere partners.

Bij KOOS is multidisciplinair samenwerken vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind en gezin de basis van alles wat we doen. Van de manier waarop we samen kijken naar een vraag tot de manier waarop we de hulp organiseren: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak. Alleen op deze manier kunnen we de specialistische jeugdhulp goed organiseren.

 

Wat ga je doen?

Je zorgt ervoor dat jouw multidisciplinaire teams van professionals vanuit een gezamenlijke visie, wijkgerichte, laagdrempelige, specialistische hulp kunnen bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen in Utrecht. Dit doe je in de uitdagende, dynamische en ook complexe context van een netwerkorganisatie met ambities en bijbehorende transformatie opdracht. Je sluit daarbij aan op het fundament dat er al gelegd is in BASEcamp De Meern en Vleuten en bouwt samen met de professionals KOOS verder op, waarbij je medewerkers de ruimte geeft hun professionaliteit en kwaliteiten in te zetten en verder te ontwikkelen. Onze multidisciplinaire teams bestaan uit verschillende professionals; een ervaringsdeskundige, pleegzorgwerker, psychiater, (GZ/klinisch) psycholoog, (ortho)pedagoog, (vak)therapeut, jeugdhulpwerker, systeemtherapeut, psychotherapeut, psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

 

Je bent inhoudelijk gedreven en draagt de visie van KOOS in woord, gebaar en gedrag uit. Daarbij ben je pragmatisch en weet je dat grote veranderingen beginnen met kleine stappen. Je staat voor een goede balans van vrijheid en verantwoordelijkheid, bent nieuwsgierig en voelt je verbonden met kinderen, gezinnen en collega’s zodat je met elkaar kunt doen wat werkt. Je zorgt ervoor dat de professionals invulling kunnen geven aan een integrale werkwijze die uitgaat van ‘inzetten wat nodig is’ en niet uitgaat van aanbod. En daarbij heb je ook oog voor de relatie tussen inzet en financiën. Je bent consistent waar het de inhoudelijke waarden betreft en creatief in de mogelijke uitwerkingen. Je bent betrouwbaar, integer en in juiste zin voorspelbaar; geloofwaardigheid is een groot goed. Je verbindt, geeft vertrouwen en er kan op je worden teruggevallen. Je bepaalt met je team de koers vanuit de ambities en de leidende principes van KOOS, je bent zichtbaar zonder altijd aanwezig te hoeven zijn, jouw opinie heeft gewicht zonder dat deze altijd duidelijk hoeft te worden uitgesproken. Je bent toegankelijk, informeel, zakelijk waar nodig, prettig in de omgang en richt je op de zaken die er echt toe doen. Vanzelfsprekendheden stel je op een constructieve wijze ter discussie waarin je uitnodigt tot kritische reflectie. We gaan er vanuit dat je stevig in je schoenen staat, want de opdracht die we hebben heeft niet alleen impact op KOOS maar zeker ook op de partners met wie we samenwerken. Dit vraagt om ook het gesprek aan te gaan daar waar het taai is.

 

Je rol binnen de BASEcamp teams combineer je met een KOOS-brede en ontwikkelrol op een aantal inhoudelijke thema’s, gericht op het innoveren van het zorglandschap en de transformatie van specialistische jeugdhulp in de stad. Hierin ben je samen met de andere teamleiders, directeur-bestuurder, programmamanagers en o.a. de Controller en HR collega medeverantwoordelijk voor het uitzetten van de strategische lijnen.

 

Bovenstaande vertaalt zich in de volgende resultaatgebieden

 • Je geeft met je team en binnen KOOS vorm en inhoud aan de leidende principes van Utrecht en KOOS;
 • Je zorgt er samen met je team en andere samenwerkingspartners voor dat je de hulpvragen van de gezinnen uit de wijk goed kent en daar antwoord op geeft rekening houdend met de rol en mogelijkheden van KOOS;
 • Je stuurt samen met de professionals op ‘doen wat nodig is’;
 • Je faciliteert de teams en coacht de teamleden;
 • Je levert een actieve en creatieve (inhoudelijke) bijdrage aan de doorontwikkeling van KOOS vanuit de verbinding met je teams;
 • Je werkt vanuit de principes van Positieve Gezondheid;
 • Je vervult een interne- en externe rol in een netwerkorganisatie en werkt daarin nauw samen met de verschillende collega’s en samenwerkingspartners.

 

Bovenal ben je gericht op de transformatie opdracht waarin je nieuwe uitdagingen aangaat en een aantal inhoudelijke opgaven verder brengt. Dit gaat niet vanzelf en vraagt om wendbaar zijn en ook volharden, het  grotere perspectief kunnen zien vanuit het handelen in de dagelijkse praktijk en steeds in- en uitzoomen.

 

Wat neem je mee?

 • Je staat stevig in je schoenen en hebt zin om met ons KOOS verder te ontwikkelen. Je vindt het uitdagend om de volgende stap te zetten vanuit een pionier- en transitiefase naar verdere transformatie.
 • Je hebt leidinggevende competenties die passen binnen een organisatie als KOOS; je bent proactief, inspirerend, betrokken en daadkrachtig. Je hebt ruime, integrale managementervaring in een visie gedreven organisatie. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en weet vanuit vrijheid in professioneel handelen, de balans te vinden tussen sturen en ondersteunen, en eigenaarschap en zelfstandigheid van professionals door te ontwikkelen.
 • Je weet inhoud en richting te geven aan de benodigde transitie en transformatie; een inhoudelijke achtergrond binnen het brede zorgveld (Jeugdhulp / GGZ) is nodig, evenals kennis van en affiniteit met de Wel Thuis opgave.
 • Je weet inhoud en financieel gezonde bedrijfsvoering te verbinden en bent resultaatverantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom van de cliënten van jouw team(s).
 • Je legt als leidinggevende verantwoording af aan de directeur-bestuurder van KOOS. Je werkt binnen de afgesproken kaders en operationaliseert deze voor je team(s) en spreekt de team(s) aan op de te bereiken resultaten.
 • Je bent beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een uitdagende en veelzijdige functie binnen een dynamische organisatie met korte lijnen, met ruimte om bij te dragen aan het innoveren en transformeren van het zorglandschap
 • De ruimte om samen met andere ambitieuze, bevlogen en enthousiaste collega’s KOOS verder op te bouwen en te ontwikkelen
 • Een arbeidsovereenkomst (minimaal 32 uur per week / in eerste instantie voor een jaar met de intentie om deze te verlengen) met passende arbeidsvoorwaarden bij één van de initiatiefnemers of je gaat aan de slag vanuit jouw vergelijkbare rechtspositie en arbeidsovereenkomst bij één van de initiatiefnemers

 

Interesse?

Lijkt het je interessant om bij KOOS te werken en heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Marije IJsseldijk-Ludikhuize 06-82819435 voor meer informatie.

Ben je direct al enthousiast? Dan nodigen wij je van harte uit om vóór 29 november 2020 a.s. te solliciteren en jouw cv met motivatie te sturen naar vacature@koosutrecht.nl.

Eerste gesprekken staan gepland op vrijdag 4 december 2020 – we streven er naar de gehele procedure voor 1 januari 2021 af te ronden.