Voor 2020 zijn deze vrijgevestigde praktijken gecontracteerd door KOOS:

 

 

Praktijken Korte omschrijving van de expertise
Praktijk voor Psychologie Utrecht Praktijk voor Psychologie Utrecht bestaat uit Miriam Janmaat. Zij is GZ-psycholoog, systeem-, EMDR- en cognitief gedragstherapeut. Ze is opgeleid in schema-, relatie- (EFT), en antroposofische therapie.

Kinderen, jongeren, gezinnen, partnerrelaties en volwassenen zijn welkom in de praktijk in Utrecht Centrum.

Je kunt terecht voor gezins- of opvoedvragen, traumabehandeling, verlieservaringen, hechtingsvragen, depressie, angst/OCD, stress, autisme, ADHD, somatische- en gedragsproblemen,  LVB, milde persoonlijkheidsproblemen en zingevingsvragen.

Er wordt gewerkt met de reguliere technieken, indien gewenst aangevuld met mindfulness of andere meer creatieve vormen.

Belangrijk is een goede en veilige sfeer, aandacht voor hoe het tussen mensen werkt (of niet werkt) en wat voor iemand werkelijk van waarde is.

SPPU Binnen Sandplay Praktijk Utrecht (SPPU) wordt individuele behandeling geboden voor (jonge) kinderen. Het doel is de emotionele ontwikkeling van het kind te ondersteunen en het gevoel van eigenheid en zelfvertrouwen bij een kind te versterken.

Sandplaytherapie is voor kinderen vanaf 3 jaar met emotionele problemen, bijvoorbeeld angstig, weinig zelfvertrouwen, onzeker, snel boos of verdrietig. Dit kan veroorzaakt zijn door negatieve ervaringen als een ziekenhuisopname of een onveilige situatie in het gezin, bijvoorbeeld door echtscheiding van ouders. Ook is sandplaytherapie geschikt voor kinderen met communicatieve beperkingen door bijvoorbeeld spraak- of taalproblemen.

Clara Waardenburg is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist, sandplaytherapeut  en EMDR-therapeut.

 

Centrum Vela
Praktijk HSN Praktijk HSN is gespecialiseerd in interculturele hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden. Wij leveren specialistische hulp in de directe leefomgeving van de cliënt, thuis of waar maar nodig. Wij geloven dat iedereen kan excelleren en pakken problematiek aan met aandacht voor identiteit en zingeving. Dit speelt een bijzondere rol in de hulpverlening van HSN aan de doelgroep.

HSN is een expertisecentrum waar 17 jaar van kennis en ervaring gebundeld is rondom specialistische hulpverlening aan mensen met een interculturele achtergrond. Dit betekent dat er naast behandeling en begeleiding aan deze doelgroep ook focus is op het delen van de HSN expertise aan andere zorgorganisaties en professionals.

Singelhuis Het Singelhuis is een laagdrempelige en kindvriendelijke praktijk voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Hulpvragen worden samen in kaart gebracht om vervolgens gerichte behandeling aan te bieden voor uiteenlopende vragen. Op een heldere manier wordt  gewerkt aan het verminderen van de klachten en het vergroten van eigen mogelijkheden. Er is oog voor de leefomgeving (gezin, school, familie) welke actief bij de behandeling betrokken wordt.
OC Leidsche Rijn
UPPP De Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) is een gerenommeerde groepspraktijk, die gevestigd is in het hart van Utrecht. De praktijk bestaat uit een hecht team met ervaren gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en een gedragstherapeutisch medewerker. We werken nauw samen met kinder- en jeugdpsychiaters, een systeemtherapeut en basispsychologen. Onze expertise ligt op de gebieden van complexe (test-)diagnostiek, behandeling (CGT, EMDR, schematherapie), groepsbehandeling bij kinderen en jongeren van 4-24 jaar met uiteenlopende (psychiatrische) problematiek, hun ouders en school. Wij sluiten in ons werk aan op het unieke profiel van het kind, erkennen de ondersteuningsbehoeften en helpen kind en omgeving de benodigde vaardigheden te ontdekken om in ontwikkeling te komen en te blijven.
UKPP
OOPP Bij de Orthopedagogische, Onderwijskundige, Psychologische Praktijk (OOPP) worden kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar geholpen op sociaal en gedragsmatig gebied wanneer de ontwikkeling niet vanzelf gaat. Ook kunnen ouders worden begeleid bij opvoedvragen en hulp krijgen bij het activeren van een stagnerende ontwikkeling van hun kind.

 

De hulp kan bestaan uit diagnostiek en begeleiding. Hierbij kan gedacht worden aan hulpvragen op het gebied van: gedrag, informatieverwerking, (faal)angst, autismespectrum en AD(H)D.  Het doel van elke vorm van ondersteuning is dat het kind / de jongere zich weer prettig gaat voelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mijn hulp steeds minder nodig wordt en het kind/ de jongere en hun ouders weer zelfstandig verder kunnen.

Praktijk Samenspel
PsyPraktijk Van Uden

De omschrijving van expertise is geschreven door de vrijgevestigde praktijken.