Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en KOOS Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Niets op deze website mag zonder toestemming van KOOS Utrecht worden gekopieerd, worden opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden verspreid.