Officiële naam organisatie

Vereniging KOOS Utrecht

 

Beleidsplan

Je kan hier het beleidsplan van KOOS lezen.

 

RSIN nummer / Kvk Nummer

RSIN nummer: NL860616629B01
Kvk nummer: 76415945

 

Contact

Postadres: Postbus 867, 3700 AW Zeist
Bezoekadres: Jaarbeurs Innovation Mile JIM
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
E-mail: info@koosutrecht.nl
Telefoonnummer: 06-82533667

 

Bestuurssamenstelling

KOOS Utrecht heeft een Directeur/bestuurder:

Mevr. M.A.G.J. Dobbe-Kluijtmans

 

Daarnaast is het beleidsbepalende orgaan binnen KOOS de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV bestaat uit afgevaardigden van de leden van de vereniging KOOS Utrecht, die op basis van gelijkwaardigheid en gelijke zeggenschap het beleid van de vereniging bepalen.

 

Namen ALV leden
Mevr. M.W.H. Ploumen

Mevr. M. L. van Loon

Mevr. P.W. van Lingen

Mevr. L. Domburgh

Mevr. H.N. van den Berg

 

Beloningsbeleid

De leden van het beleidsbepalende orgaan, de ALV, vervullen deze functie onbezoldigd. De bestuursfunctie bij Vereniging KOOS wordt onbezoldigd vervuld.

 

ANBI
Vereniging KOOS Utrecht heeft een ANBI status.