Vertrouwen in je eigen toekomst

Elke levensfase brengt nieuwe uitdagingen mee. KOOS is er voor kinderen, jongeren en ouders die tijdelijk extra steun kunnen gebruiken. Samen met gezin en hun omgeving kijken we naar mogelijkheden en kansen. Veerkracht vormt het startpunt om te doen wat nodig is. Vanuit onze aanvullende expertise gaan we samen aan de slag zodat er beweging komt. Waardoor gezinnen zichzelf kunnen blijven, ontwikkelen en ontplooien. Want iedereen verdient het om met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

 

Waarom de naam KOOS?

De naam KOOS is gekozen omdat het een toegankelijke, vriendelijke naam is. Iedereen kan een KOOS zijn, een KOOS kennen of een KOOS nodig hebben. Het is een naam die opvalt in het zorglandschap.

Makkelijk te onthouden en taalkundig en in beeldvorming op verschillende manieren te gebruiken. We gebruiken de OO’s uit KOOS op een speelse manier, door ze ook in te zetten als zero’s die verbonden zijn aan onze ambities.

Ambities van KOOS

Wij zijn ambitieus. Dat betekent dat we ons de komende jaren hard willen maken voor het realiseren van een aantal ambities. Onze ambities vertalen zich naar een aantal zero’s; zoals bijvoorbeeld zero suïcide, zero stigma, zero residentieel en zero schooluitval.

We kunnen deze ambities natuurlijk nooit alleen realiseren. Dit willen we doen samen met jou en de partners in de stad, zodat iedereen zo gewoon en thuis mogelijk kan opgroeien.

De waarden van KOOS

In Utrecht werken professionals samen aan een sterke sociale basis en goede zorg. KOOS heeft hierin een aanvullende rol. We zijn dichtbij en betrokken bij de leefwereld van gezinnen en de ontwikkelingen in de wijk. KOOS professionals dragen onze identiteit uit door betrokken, dapper en in beweging te zijn.