Loop jij ergens in vast? En kom je er zelf niet meer uit? Met de meeste vragen kun je goed terecht bij het buurtteam, de jeugdgezondheidszorg en de huisarts (basiszorg). Het buurtteam helpt bijvoorbeeld bij vragen over opvoeden en opgroeien, niet goed meekomen op school, schulden, eenzaamheid, of werk. Het buurtteam betrekt KOOS als er meer hulp of een ander specialisme nodig is.

 

Bij KOOS kun je terecht voor allerlei soorten specialistische jeugdhulp. Dat doen we op maat, zodat de hulp zo goed mogelijk past bij wat jij en je gezin nodig hebben. We beginnen niet opnieuw, maar sluit aan bij wat al gedaan is. We werken samen met mensen die al betrokken zijn, zoals het buurtteam, school of de (huis)arts. KOOS komt in beeld wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, depressieve gevoelens, een intensieve hulpvraag bij (licht)verstandelijke beperking, angst en/of trauma. Ook kun je bij ons terecht als jouw gezin lastige opvoedkundige vragen heeft of als er sprake is van een moeilijke scheiding. KOOS biedt ook hulp in de vorm van pleegzorg, gezinshuizen, specialistische kinderdagcentra en andere woon- of logeervormen.

Hoe werkt KOOS

Elk gezin heeft sterke punten, ook dat van jou. KOOS richt zich op de kracht die jullie als gezin hebben. We werken volgens de principes van Positieve Gezondheid. Dat betekent dat we willen weten wat goed gaat, we kijken naar jullie vragen of zorgen en wat jullie talenten zijn. Van daaruit helpen we verder.


KOOS werkt vanuit een BASEcamp bij jou in de buurt. Elke wijk heeft een eigen BASEcamp met professionals met verschillende achtergronden. In elk team zijn ook ervaringsdeskundigen aanwezig. Zij denken mee over hoe wij jou en je gezin het beste helpen. Ervaringsdeskundigen helpen ook in gesprekken met jou en je gezin.

 

KOOS wil dat jij en je gezin gelijk de juiste ondersteuning krijgen. We werken met professionals met verschillende specialismen in één team. We kiezen samen zorgvuldig voor een professional die bij jou en je gezin past. We weten namelijk dat jeugdhulp beter werkt als er een klik is. Jij krijgt een professional bij wie jij je prettig voelt en die past bij jouw hulpvraag.

Beeldvorming (diagnostisch onderzoek) bij KOOS

Diagnostisch onderzoek doen we bij KOOS om een beeld te vormen van jullie gezin en jullie kind. We spreken daarom liever van beeldvorming. Het doel daarvan is dat duidelijker wordt wat jullie nodig hebben om uiteindelijk met zo min mogelijk hulpverlening weer verder te kunnen. We baseren ons bij beeldvorming vooral op de Handelingsgerichte Diagnostiek en op Positieve Gezondheid. Hieronder leggen we uit wat we belangrijk vinden bij de beeldvorming en hoe we dat doen.

 

We vormen het beeld zoveel mogelijk samen met jullie kind en iedereen die belangrijk is in het leven van jullie kind. Het beeld dat we samen vormen is altijd van jullie hele gezin én de omgeving van jullie gezin. Hierbij zoeken we actief naar de sterke kanten van jullie gezin en/of jullie kind. Als we de beeldvorming op papier zetten, dan gebruiken we duidelijke taal en zorgen we dat het kort en overzichtelijk is.

 

We laten weten wat we doen en waarom we dat doen, hierin zijn we dus transparant. We werken doelgericht, en doen alleen wat nodig is om het doel te bereiken. Ook gebruiken we liever geen (DSM)-classificaties. Het is belangrijk om te weten dat beeldvorming altijd een momentopname is.

Zo kom je bij KOOS terecht

Aanmelden bij KOOS

Je kunt je alleen bij KOOS aanmelden als je een verwijzing hebt van bijvoorbeeld de huisarts, het buurtteam, SAVE, jeugdgezondheidszorgarts of medisch specialist. Ben je doorverwezen naar KOOS? Dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

 

 

Na aanmelding

Als wij de verwijzing hebben ontvangen, bellen we om een kennismakingsgesprek af te spreken. Misschien vind je het fijn om iemand van het buurtteam mee te nemen naar dit gesprek. Dat kan natuurlijk. KOOS kan het buurtteam ook uitnodigen bij dit gesprek. Dat doen we altijd in overleg met jou. Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we welke hulp jij en je gezin nodig hebben en of KOOS die hulp kan bieden.