Het netwerk in beeld

KOOS is een netwerkorganisatie.  Dat betekent dat het samenwerken in onze genen zit. We werken samen met jou en je gezin, maar ook met belangrijke anderen, zoals de buurman of oma. Daarnaast hebben we een netwerk van partners in de wijk, die aansluiten op jouw leefwereld. Daardoor kennen we bijvoorbeeld de scholen en de huisartsen en weten we elkaar makkelijk te vinden. We werken ook veel samen met het buurtteam en voegen waar nodig toe op de hulpverlening die het buurtteam in gang heeft gezet. KOOS heeft een aantal vrijgevestigde praktijken gecontracteerd. Zij zijn ook een belangrijke partner in de wijk. Daarnaast hebben we een netwerk bestaande uit een aantal zorgpartners in de stad. De partners in de stad hebben specifieke kennis aanvullend op KOOS. Soms kan het ook zijn dat jij of jouw gezin tijdelijk naar één van deze partners van KOOS toegaat voor een deel van de hulp. We zorgen dan altijd dat er een professional van KOOS betrokken is zodat we kunnen aansluiten vanuit de wijk.


KOOS blikt terug op een jaar specialistische jeugdhulp. Bekijk de feiten en cijfers en lees verhalen uit het veld in ons Jaarbeeld.

Buurtteam jeugd en gezin

In ieder gezin komen wel eens vragen en zorgen voor. Problemen van ouders, van jongeren en kinderen, of moeilijkheden onderling. Dat hoeft niet erg te zijn, als zij samen een goede oplossing vinden. Maar soms worden de vragen en zorgen zo groot, dat het goed kan zijn om hulp te krijgen. Het buurtteam biedt basishulp aan jeugdigen en gezinnen die het nodig hebben. Het buurtteam kan helpen bij vragen over opvoeden en opgroeien, een veranderende gezinssituatie, leer- of gedragsproblemen, financiële situatie, psychische problemen of een (verstandelijke) beperking. Ook bij andere zaken die in een gezinssituatie kunnen voorkomen, kun je bij het buurtteam terecht, zoals werkloosheid, ruzies, zwangerschap of bijvoorbeeld verslaving. Een gezinswerker van het buurtteam gaat met je in gesprek en samen bespreken jullie welke hulp er nodig is en welke stappen je zelf al kunt zetten. Neem gerust iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld familie, een vriend, of een vrijwilliger.

 

Er zijn 18 buurtteams in Utrecht, en 2 stedelijke teams voor het mbo en het voortgezet onderwijs. Er is dus altijd een team bij jou in de buurt. Je kunt het buurtteam bellen of mailen, zonder verwijzing.  Hulp van het buurtteam is gratis.

Hoe KOOS aansluit op de basiszorg

Met veel vragen kun je terecht bij het buurtteam, jeugdarts of je huisarts. KOOS kan aansluiten bij een gesprek met je arts of de buurtteammedewerker. Wij geven dan direct advies. Artsen en buurtteammedewerkers kunnen ons ook bellen om anoniem mee te denken en advies te geven.

 

Soms is er meer nodig. Als je specialistische hulp nodig hebt, regelt de arts of het buurtteam een verwijzing. KOOS gaat dan samen met jou en je gezin aan de slag. We betrekken ook het buurtteam, de arts of de school op een passende manier. Hierdoor hoef jij niet steeds opnieuw je verhaal te vertellen en wordt de hulp ingezet die jou op dat moment het beste op weg helpt.

Samenwerking met vrijgevestigde praktijken

KOOS werkt samen met vrijgevestigde praktijken in of dichtbij Utrecht. Wij hebben met deze praktijken een contract gesloten voor het jaar 2020. Zij werken net als KOOS vanuit de wijk en kennen de partners in de wijk goed.

Verwijzers kunnen, naast dat ze naar KOOS verwijzen, ook direct naar deze praktijken verwijzen. Klik hier voor een overzicht van de gecontracteerde vrijgevestigde praktijken.

Organogram KOOS

 

Het organogram is een schematische weergave van hoe KOOS is opgebouwd. Je kan zien hoe we werken vanuit de BASEcamps. Ook kan je zien welke samenwerkingspartners er betrokken zijn bij de organisatie van KOOS. En in welke wijken in Utrecht je hulp van ons kunt krijgen.

BIS-Team

Nienke Meeder