Klachten

Ben jij ontevreden over de hulpverlening bij KOOS Utrecht?

Dat is natuurlijk niet onze bedoeling. We willen graag weten hoe we je beter kunnen ondersteunen. Deel je ontevredenheid eerst met de zorgprofessional, zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Kom je er samen met de zorgprofessional niet uit, dan kun je een gesprek aanvragen met zijn/haar leidinggevende.

Jeugdstem (vertrouwenspersonen AKJ)

Er kan te allen tijde contact opgenomen worden met Jeugdstem voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan je bij vragen en klachten informeren en adviseren en kan indien gewenst meegaan naar gesprekken of je helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Informatie hierover vind je op https://jeugdstem.nl.

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland (KJMN)

KOOS is aangesloten bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland (KJMN). Als je het niet eens bent met de gang van zaken rond de hulpverlening van KOOS Utrecht en je er samen met KOOS Utrecht niet uit bent gekomen, kun je ervoor kiezen een klacht in te dienen bij de KJMN. Informatie over het indienen van een klacht vind je op www.klachtencommissiejeugdmn.nl.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Indien je een klacht hebt over het beroepsmatig handelen of nalaten van een SKJ-geregistreerde zorgprofessional, kun je in sommige gevallen bovendien een klacht indienen bij SKJ. Informatie hierover vind je op https://tuchtrecht.skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/een-klacht-bij-skj.

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Indien je een klacht hebt over een zorgprofessional die BIG-geregistreerd is, kun je ervoor kiezen een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie hierover vind je op https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht.