BASEcamp de Meern

KOOS heeft in elke wijk van haar gebied een BASEcamp. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Een BASEcamp is een plek waar onze professionals jou ontvangen en samenwerken met de collega’s uit de wijk. Hier voeren wij gesprekken met jou en jouw gezin als dat thuis of op school niet mogelijk is. Alle professionals met specialistische kennis werken vanuit een BASEcamp samen. Hierdoor is KOOS altijd dichtbij.

Op deze locatie werken...

Annemieke Tack

Orthopedagoog | GZ-psycholoog

Wanneer jij zorgen of vragen hebt of je ouders zorgen of vragen hebben denk ik graag mee, van kennismaking tot behandeling. Samen proberen we door te praten en te tekenen helder te krijgen wat er aan de hand is en wat jij of jullie nodig hebben. Je kunt bij mij terecht voor diagnostiek of behandeling (cognitieve gedragstherapie).

 

Ik vind het belangrijk dat je, je bij mij op je gemak voelt en je gehoord voelt. En dat jullie verder kunnen met de uitkomst van het onderzoek of de behandeling. Naast het bespreken van de zorgen, vind ik het belangrijk aandacht te hebben voor wat goed gaat. Vaak geeft dit energie en aanknopingspunten voor de behandeling.

 

Ik heb vanuit mijn vorige werk ervaring met kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking en gedragsproblemen en met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.  Inmiddels werk ik  met veel plezier met de kinderen, jongeren en hun ouders in de Meern.

Emy van Kessel

Francy van der Pol

Harold Folkeringa

Contextueel therapeut

Ik praat met ouders en jongeren over de onderwerpen die voor jou of jullie van belang zijn. Ik ben er op gericht om je te helpen uit te zoeken welke veranderingen er nodig zijn en hoe je dit kan bereiken. Soms is het belangrijk dat je leert om beter je grenzen aan te geven of dat je beter leert luisteren naar anderen. Soms is het belangrijk dat je beter leert samenwerken met elkaar. Mijn ervaring is dat je vaak het verste komt als je goed kijkt naar wat je zelf anders kan doen.

Ilse Enzerink

Ik werk samen met ouder(s) bij wie het na de scheiding niet meer lukt om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun kinderen op te pakken. Zij willen hun onderlinge communicatie verbeteren; hun kinderen onvoorwaardelijk contact kunnen laten hebben met beide ouders; zich focussen op hun eigen opvoedsituatie en de kinderen leren omgaan met de verschillen tussen de twee huizen.

Janine Heutink

Orthopedagoog

Ik werk graag met jou en je ouders samen om te onderzoeken wat er nodig is, voor jou en voor je gezin. Ik vind het belangrijk dat je je op je gemak voelt en het gevoel hebt dat je gezien en gehoord wordt. Ik heb veel ervaring met uitpluizen wat er aan de hand is. Ik kijk daarbij naar de relatie die jij en je ouders samen met elkaar hebben, ik maak hierbij gebruik van mijn kennis  over gehechtheid. Ook heb ik oog voor mogelijke nare gebeurtenissen (trauma’s) die jij hebt meegemaakt en die mogelijk van invloed zijn op hoe jij je nu voelt. Natuurlijk wil ik ook graag weten wat er goed gaat en wat jou en jouw gezin helpt.

Kim Ortlep

Linda Potuijt

Maartje Brok

Mariël Masselink

Martine van Veen

Gezinstherapeut

Ik heb veel ervaringen in het werken met gezinnen met ingewikkelde opvoedvragen en het verbeteren van onderlinge relaties. Mijn kracht ligt in het samen met  jullie als gezin uitzoeken waarom het nu moeizaam loopt en een plan te maken om dit te verbeteren. Hierbij heb ik oog voor gehechtheidsproblematiek en moeite met vertrouwen. Daarbij let ik op onderliggende trauma’s en kan ik jullie en jullie omgeving helpen elkaars gebruiksaanwijzing beter te leren kennen. Hierbij vind ik wat er goed gaat ook belangrijk en gaan we samen op zoek naar jullie kwaliteiten.

Mirte Roozen

Nicole Sanders

Kinder- en jeugdpsychiater

Mijn ervaring leert me dat veel psychische klachten ons iets proberen te vertellen, wat eigenlijk over iets onderliggends gaat. Ik kijk daarom graag naar het hele plaatje. Hiervoor heb ik jullie openheid heel hard nodig en ik neem jullie ervaringen serieus.

Ik hou van creatief, kritisch, optimistisch en transparant meedenken, om zo samen met alle betrokkenen (kind/jongere, ouders en hulpverleners) tot passende oplossingen te komen. Soms kan (tijdelijke) medicatie hierbij ondersteunend zijn. Dan zal ik jullie daarin adviseren en begeleiden.

Sylvia Kuus

Zit je niet lekker in je vel? Pieker je veel? Loopt het thuis en/of op school niet zoals je zou willen?

Misschien word je wel snel boos of trek je je juist terug.  Je zou willen dat het anders gaat. Hier help ik je graag mee.

Mijn uitgangspunt is dat elk kind en elke jongere uniek is. Daarom kijk ik samen met jou en je ouders welk traject het beste bij jou past. Dit kan een diagnostiek- en/of behandeltraject zijn.  Samen bouwen we verder aan jouw kwaliteiten.  De gesprekken vinden thuis of bij BASEcamp de Meern plaats.

 

 

Veerle Baks

In mijn werk richt ik mij zowel op de diagnostiek als behandeling bij kinderen, jongeren en het gezin.
Ik help graag kinderen en gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben om weer een stap verder te komen. Hierbij vind ik het belangrijk dat jij je als kind of ouder gezien en gehoord voelt en dat we samen ook kijken naar wat er juist wel goed gaat. Door samen te praten, te tekenen of juist even actief bezig te zijn, kom ik graag samen met jou tot passende nieuwe inzichten. Ik hecht hiervoor ook veel waarde aan de samenwerking met andere betrokkenen uit jouw omgeving. Ik werk met een open houding, humor en positiviteit.

* Vanwege corona hebben wij geen foto's kunnen nemen van onze medewerkers. Deze volgen zo snel mogelijk.

Op zoek naar een andere locatie?