BASEcamp Leidsche Rijn

KOOS heeft in elke wijk van haar gebied een BASEcamp. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Een BASEcamp is een plek waar onze professionals jou ontvangen en samenwerken met de collega’s uit de wijk. Hier voeren wij gesprekken met jou en jouw gezin als dat thuis of op school niet mogelijk is. Alle professionals met specialistische kennis werken vanuit een BASEcamp samen. Hierdoor is KOOS altijd dichtbij.

Wachttijd KOOS

KOOS heeft een wachttijd, maar we vinden het belangrijk om er voor kinderen, jongeren en ouders te zijn, ook als we je nog niet direct kunnen helpen. Als je een dringende vraag hebt kan je contact opnemen met het algemene telefoonnummer van dit BASEcamp en dan gaan we samen kijken wat passend is in jouw situatie.

Op deze locatie werken...

Angelique Goes

Annalotte Ossen

Anne Geuze

Al jaren werk ik met veel plezier met kinderen en jeugd (tot 18 jaar) en hun ouders. Ik heb ruime ervaring in de diagnostiek en behandeling bij de verschillende klachten die zich voor kunnen doen. Mijn specifieke aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van (zeer) jonge kinderen en de relatie die jullie met elkaar opbouwen. Een goede samenwerking en vertrouwen staan voor mij voorop in de hulpverlening.

Christa Geerse

Orthopedagoog generalist | Systeemtherapeut

Zowel ouders als kinderen maken momenten in hun leven mee die moeilijk zijn en die een gevoel van onmacht geven. Momenten waarin je het gevoel hebt er niet uit te komen of dat je het niet meer ziet zitten. Het is dan van onschatbare waarde dat je steun ervaart van anderen en hulp krijgt om weer grip op de situatie te krijgen. Door zelfvertrouwen op te bouwen en nieuwe inzichten op te doen, kom je weer tot positieve ontwikkeling.

 

Ik heb ruime ervaring in het werken binnen de specialistische jeugdzorg. Tijdens het behandeltraject werk ik bij voorkeur samen met het hele gezin, omdat persoonlijke problemen invloed hebben op alle gezinsleden. Binnen de behandeling vind ik het belangrijk om samen te werken aan duurzaam resultaat.

Claudia Snijders

Je kan bij mij terecht wanneer je vragen hebt over het contact met je kind. Over hoe het jou lukt om contact te maken met je kind en beschikbaar te zijn. En over de wijze waarop je kind op jou reageert.

 

Het contact met je kind ervaar je vaak al tijdens de zwangerschap en na de geboorte ontwikkelt dit zich verder. Door omstandigheden tijdens de zwangerschap, bevalling of daarna kan jullie contact steviger worden of verzwakken. Je ervaart mogelijk dat jullie te veel met elkaar verweven zijn of juist te weinig. Je kind kan regelmatig boos, angstig of verdrietig zijn. Het heeft misschien moeite met luisteren, wil steeds bij jou in de buurt zijn of gaat contact met jou uit de weg.

 

Een passende afstemming tussen jou en je kind is erg belangrijk voor een positieve en gezonde sociaal- emotionele ontwikkeling van je kind. Kinderen die zich sociaal- emotioneel goed ontwikkelen beschikken over een adequate emotieregulatie; ze hebben voldoende grip op hun emoties en daarmee op hun gedrag. Ze staan daardoor steviger in hun schoenen op alle levensgebieden.

 

Ik kan je helpen door het contact tussen jou en je kind te observeren, zodat helder wordt hoe jullie op elkaar reageren en waar we extra aandacht aan moeten besteden. Je leert je kind beter begrijpen en leert beter bij je kind aan te sluiten. Jij kan je als ouder meer bekwaam gaan voelen, problemen nemen af en jij en je kind kunnen nog meer plezier gaan beleven aan elkaar.

Elke van Walstijn

Ik heb veel ervaring in het werken met gezinnen met jonge kinderen, wanneer er vragen en zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van het kind. Deze zorgen kunnen ook bestaan op bijvoorbeeld de peuterspeelzaal waar het kind zit of op school. Ik werk graag met jullie als ouders samen (en andere belangrijke volwassenen voor jullie kind) om te helpen begrijpen waarom jullie kind zich op een bepaalde manier gedraagt. We onderzoeken samen wat jullie kind daarmee vraagt en wat jullie als gezin daarin nodig hebben.

 

Mijn hart ligt ook bij het werken met gezinnen, waarbij sprake is van een jong kind met een autisme spectrum stoornis. Deze kinderen leren op een andere manier dan andere kinderen. Speciaal voor deze kinderen is de methode Pivotal Response Treatment (PRT) ontwikkeld. Ik help deze gezinnen graag, onder andere door ouders en hun netwerk te trainen in het toepassen van de PRT-technieken om de motivatie tot contact en het sociaal initiatief nemen bij hun kind te vergroten.

Esther Braakman

Video Interactie Begeleider | Intensief Orthopedagogisch Gezinsbehandelaar | MDFT therapeut

Met mijn kennis en ervaring als mens en in de jeugdhulpverlening, begeleid ik graag kinderen, jongeren en ouders bij hun hulpvraag. Over verandering in de omgang, in de communicatie, in de opvoeding en/of over het veranderen van de manier waarop er tegen het probleem wordt aangekeken. Hoe kan je leren omgaan met de zorgen die ervaren worden? Het is mijn bedoeling jullie, zowel ouders, kinderen als jongeren te begeleiden bij het versterken van jezelf en jullie te helpen om bij jullie eigen kracht en kern te komen en te blijven.

 

Iedereen maakt onderdeel uit van een systeem; het gezin, de familie, vrienden, school, werk, etc. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst, je ouders, broers, zussen, het eerste belangrijke sociale systeem. Gezinsleden beïnvloeden elkaar continue, bewust en onbewust. In mijn begeleiding wil ik deze wederzijdse beïnvloeding en de bijbehorende patronen bespreekbaar maken. Kijken naar wat er is, wat het oplevert en welke keuzes er gemaakt (kunnen) worden, zorgen voor verandering.

Hanneke Besseler

Hanneke van Paassen

Harry Buter

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Ik help mensen met (tijdelijke) psychiatrische kwetsbaarheid. Waarbij mijn expertise ligt in het helpen in een acute situatie. Mijn hulp bestaat vooral uit het creëren van positieve energie en het (her)ontdekken van mogelijkheden en talenten. Dat betekent concreet dat ik werk vanuit de herstelvisie en positieve gezondheid, waarbij sterke kanten en mogelijkheden (in plaats van onmogelijkheden) centraal staan. Want alles wat aandacht krijgt groeit!

 

Ilze Baars

Pedagoog | Kinder- en opvoedcoach | Opvoedkundig gezinsbehandelaar (IAG)

Soms is opvoeden een uitdaging. Het kan dan fijn zijn om samen te praten over wensen, behoeften en een hulpvraag van jullie gezin. We kijken naar wat er goed gaat. Ik heb vertrouwen in de krachten van jullie gezin en ga er vanuit dat jullie zelf kunnen en willen veranderen. Jullie zijn als gezinsleden  de experts in jullie situatie. Tijdens dit proces werk ik graag met alle gezinsleden. Samen praten we over wensen, zorgen en behoeften van ieder gezinslid. Uit dit gesprek ontstaan doelen. Met die doelen maken we een zorgplan.

Ik heb ervaring met mensen waarbij leren moeilijker en langzamer gaat dan bij anderen. Soms kost het meer tijd en energie om vaardigheden en kennis eigen te maken. Daarnaast werk ik samen met ouders waarbij kinderen gediagnosticeerd zijn met autisme, maar ook faalangst, ADHD en dergelijke. Verder beschik ik over kennis van de methode Basic Trust. Dit is een methode voor behandeling bij trauma en hechting met videofeedback.

Kyra Kranen

Systeemtherapeut | Orthopedagoog generalist

Met veel plezier werk ik al jaren met kinderen, jongeren en gezinnen. Vanuit mijn werk als systeemtherapeut en orthopedagoog generalist denk ik graag met je mee als je zorgen of vragen hebt over de ontwikkeling van je kind of over hoe dingen binnen jullie gezin gaan. Door mijn brede werkervaring hebben diverse vragen en uitdagingen de revue gepasseerd.

 

Ik heb passie voor mijn werk. Ik denk en zoek graag mee naar de mogelijkheden en ruimte tot veranderingen. Door laagdrempelig en met een open blik aanwezig te zijn wil ik de samenwerking aangaan met elkaar.  Hierbij geloof ik in het werken vanuit jullie eigen kracht waarbij ik met jullie mee kan lopen om samen de door jullie gewenste veranderingen te bewerkstelligen.

Laura Wiebolt

Maikel Staring

Marleen Overgaag

Orthopedagoog | Systeemtherapeut

Het spreekt me aan om gezinnen die zich zorgen maken en vast lopen in hun huidige situatie, een nieuw perspectief te geven waardoor er weer ruimte, mogelijkheden en positiviteit ontstaat. Vertrouwen en samenwerken zijn voor mij belangrijk. Ik wil graag dat alle gezinsleden zich gezien en gehoord voelen en kijk altijd samen met jullie wat nodig is om als gezin weer zelf verder te kunnen.

 

Ik ben een enthousiaste en betrokken orthopedagoog en systeemtherapeut met een nieuwsgierige, niet-oordelende houding die ook graag de positieve kanten belicht. Ik werk systemisch, creatief en oplossingsgericht samen met het hele gezin.

Marrit Bootsma

Orthopedagoog | EMDR-therapeut

In het leven kun je tegen van alles aanlopen. De ene keer kun je dat prima zelf, of met de mensen om je heen oplossen. De andere keer heb je daar wat hulp bij nodig. Ik heb een persoonlijke manier van werken en ben niet alleen nieuwsgierig naar je klacht, maar vooral ook naar jou als persoon. Ik geloof dat er veel verschillende dingen zijn die invloed kunnen hebben op hoe jij je voelt. Samen gaan we dit onderzoeken. In mijn behandelingen gebruik ik kennis die ik heb opgedaan vanuit opleidingen zoals CGT en EMDR, maar ook kennis die ik zelf opdoe in het leven. Vaak is het ook helpend om belangrijke personen in je leven bij de behandeling te betrekken.

Michel Tissen

GZ-psycholoog

Binnen mijn werk als GZ-psycholoog vind ik het belangrijk om kinderen/jongeren en hun gezinnen zo goed mogelijk te begrijpen. Mijn streven is dat iedereen zich gezien en gehoord voelt in zijn vragen en zorgen. Soms bestaan deze vragen of zorgen bij jou als kind of jongere, je ouders, vanuit school en/of de omgeving. Ik zoek naar haalbare oplossingen in jullie nabije omgeving. “Van huize uit” ben ik leerkracht basisonderwijs, waardoor ik graag een brug sla tussen onderwijs en zorg binnen KOOS. In de behandeling ben ik creatief en maak ik onder andere gebruik van inzichten uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schemagerichte- en Oplossingsgerichte Therapie, of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Mijn ervaring is dat een goede samenwerking met het buurtteam, de huisarts en school helpt om behaalde resultaten op langere termijn vast te houden.

Mijke van Schaik

Orthopedagoog | Orthopedagoog generalist i.o | Cognitief gedragstherapeut i.o.

Iedereen heeft gedurende zijn/haar leven perioden waarin het minder goed gaat, waarbij je bijvoorbeeld last hebt van iets dat je hebt meegemaakt, angst en/of somberheid. Als je daardoor de dagelijkse dingen niet goed meer kan doen, is het fijn als iemand ‘naast je komt staan’ en met je meedenkt.

 

Ik ben een bevlogen, toegankelijke en betrokken behandelaar. Ik kan goed contact maken met jeugdigen, waardoor zij zich veilig en vertrouwd voelen en het voor hen makkelijker is om zich open op te stellen.
Bij de start van het traject bekijk ik met jullie waar de klachten zijn ontstaan, maar vooral ook wat er nodig is om weer verder te kunnen. Samen kijken we wie hierbij betrokken kunnen worden, zoals je ouders en andere belangrijke mensen uit jouw omgeving en/of bijvoorbeeld school.

Minke Nije

Pivotal Response Treatment (PRT) o.a.

Vanuit mijn achtergrond als spraak- taalpatholoog denk ik graag mee bij gezinnen met jonge kinderen met communicatieproblemen. Contact maken met elkaar is zo belangrijk voor ouder en kind, dat het veel zorgen oproept als dat niet vanzelf gaat. De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in (zeer) jonge kinderen met (kenmerken van) autisme. Ik ben o.a. trainer in Pivotal Response Treatment (PRT) en de Hanen methodiek More Than Words. In mijn begeleiding kijk ik niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin waar het kind in opgroeit. Zo kunnen we samen achterhalen waar gedrag van jouw kind vandaan komt, wat talenten van jouw kind zijn en waar de belemmeringen zitten. Op basis hiervan gaan we kijken hoe de communicatieve ontwikkeling zo goed mogelijk gestimuleerd kan worden. Vaak is dat een combinatie van het coachen van jullie als ouders en werken met jullie kind. Als het nodig is, kan ik ook meedenken over welke ondersteuning nog meer kan helpen.

Pinie Smits

Orthopedagoog-generalist | GZ-psycholoog

Dertig jaar heb ik als orthopedagoog gewerkt in behandelgroepen, gezinshuizen en pleeggezinnen.  Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan met het verminderen van ernstig probleemgedrag, maar ook met het vergroten van veerkracht van kinderen en ouders/verzorgers. Oplossingen voor probleemgedrag blijken vaker en gemakkelijker te vinden in de ouder-kind relaties en in de leefomgeving, dan in het kind zelf. Ouders/verzorgers zijn belangrijkste sleutel in het weer vlot trekken van de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Daarom ben ik extra alert op het ondersteunen van de veerkracht van ouders/verzorgers en het aanpassen van de leefomgeving.  Daarbij is iedere problematische opvoedsituatie uniek en is steeds hulp op maat nodig. Dit vraagt om goed aansluiten, luisteren, inleven, meedenken en samenwerken met belangrijke personen rondom dit kind, in dit gezin in deze context. Is er sprake van een ingewikkelde opvoedsituatie? Ik help jullie graag weer op weg.

 

Opgenomen in BIGregister als orthopedagoog-generalist onder nummer 59049888331 en als GZ-psycholoog onder nummer 19049888325

Rishi Jagernath

Rochelle van den Berg

Ronald ten Cate

Roseline van Gent

Sanne Bosmans

Ik haal veel plezier uit het werken met gezinnen met kinderen, hun ouders en andere belangrijke mensen om hen heen. Mijn grootste passie gaat uit naar gezinnen met  jonge kinderen. Ik vind het mooi dat ik al zo jong van grote betekenis kan zijn in de ontwikkeling van gezinnen.

 

Waarom moeilijk doen, als het samen kan, daar geloof ik echt in. Vanuit mijn enthousiasme en oprechte betrokkenheid voel en denk ik graag met gezinsleden mee. Zodat zij zich gehoord, gezien en echt geholpen voelen. Om zo weer in eigen kracht met de nodige uitdagingen om te gaan.

 

Ik werk vanuit mijn hart, denk out of the box, doe wat nodig is en wat past bij de specifieke situatie, uiteraard in combinatie met mijn expertise.

Saskia Tielbeek

Sietske Putman

De ontwikkeling van een jong kind verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Het kan zijn dat jullie daar als ouders zorgen en vragen over hebt: Waarom spreekt mijn kind nog niet? Hoe kan het dat mijn kind zo weinig contact maakt met anderen? Mijn kind speelt niet zoals zijn leeftijdsgenootjes, hoe komt dit? Of er zijn zorgen vanuit de peuterspeelzaal of school van je  kind over zijn ontwikkeling of gedrag.

 

Graag kijk en denk ik mee. Ik observeer je  kind in verschillende situaties (thuis, peuterspeelzaal/school, kinderopvang) en ga in gesprek met jullie als ouders en de dagbesteding om meer zicht te krijgen op de gezinssituatie en de ontwikkeling van je kind. Om de ontwikkeling van je  kind te stimuleren is het belangrijk dat de juiste hulp ingezet wordt. Samen bekijken we welke hulp dat is.

Sofie Stokman

Ik werk al lange tijd met veel enthousiasme en betrokkenheid met kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende klachten. De laatste jaren heb ik me met name gericht op de diagnostiek en behandeling van jongeren tot en met 18 jaar en ontwikkeld binnen de schematherapie.

 

Als je bij mij komt ga ik met jou, je ouders en eventueel belangrijke anderen om jullie heen, op zoek naar de oorzaak van jouw of jullie klachten/zorgen. Als we snappen hoe klachten zijn ontstaan en we weten waar jullie sterke kanten liggen, dan kunnen we samen kijken wat er nodig is om het op te lossen of hoe ermee om te leren gaan. Voor mij is het van groot belang dat je je in de gesprekken begrepen en veilig voelt. Ik vind het belangrijk om creatief te zoeken naar mogelijkheden en samen te werken.

Trijntje Bokkers

Psychiatrisch Verpleegkunde | Systeemtherapeutisch medewerker

Ik heb ervaring op het gebied van verschillende psychiatrische ziektebeelden en behandelingen bij alle leeftijden. Ik heb ervaring met zowel mensen die langdurige begeleiding nodig hebben als mensen die zich in een crisissituatie bevinden.

 

Ik werk al jaren in de GGZ’s  (bij kind-Jeugd en Gezin) en sinds kort bij KOOS.

 

Mijn visie is dat in mijn werk “mens en zijn mogelijkheden” belangrijk zijn.  Verder heb ik  ‘een systemische’ kijk op de manier waarop begeleiding en/of zorg verleend wordt. Dat betekent dat ik zoveel mogelijk het hele gezin in de behandeling betrek, zeker als het gaat om kinderen en jeugdigen.

 

Op basis van persoonlijke mogelijkheden en een goede samenwerking met jullie kijk ik naar wat er nodig is. Hierbij adviseer en ondersteun ik jullie kind en jullie als gezin. Daarnaast zijn observeren en begeleiden van jullie als gezin belangrijke onderdelen van mijn werk. Dit doe ik vaak vanuit jullie thuissituatie waardoor onze samenwerking intensief en dichtbij is. Door deze manier van werken probeer ik zo effectief mogelijk te zijn om samen het grootst mogelijke resultaat te behalen.

Vera Thiel

Orthopedagoog | Videohometrainer in opleiding

Gaat het leven soms anders dan je zou willen? Maak je je zorgen over iets? Of zit je niet zo lekker in je vel? Gelukkig lukt het je meestal zelf of samen met mensen uit je omgeving om tot oplossingen te komen, vertrouwen te krijgen in de toekomst of je weer wat fijner te voelen. Wanneer dit niet lukt zijn wij er om jou en je omgeving daarbij te helpen.

Wanneer we met elkaar gaan samenwerking vind ik het belangrijk dat je op je gemak voelt bij mij en dat je het gevoel hebt begrepen te worden. Van daaruit kunnen we met elkaar gaan kijken waar de zorgen liggen, wat er goed gaat en wat jou kan helpen. Hierin betrekken we mensen uit jouw omgeving, omdat zij een belangrijke rol spelen in het komen tot verandering. Hierbij kun je denken aan je ouders, vrienden, familie, school, partner, werk, etc.

* Vanwege corona hebben wij geen foto's kunnen nemen van onze medewerkers. Deze volgen zo snel mogelijk.

Op zoek naar een andere locatie?