BASEcamp Vleuten

KOOS heeft in elke wijk van haar gebied een BASEcamp. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Een BASEcamp is een plek waar onze professionals jou ontvangen en samenwerken met de collega’s uit de wijk. Hier voeren wij gesprekken met jou en jouw gezin als dat thuis of op school niet mogelijk is. Alle professionals met specialistische kennis werken vanuit een BASEcamp samen. Hierdoor is KOOS altijd dichtbij.

Wachttijd KOOS

KOOS heeft een wachttijd, maar we vinden het belangrijk om er voor kinderen, jongeren en ouders te zijn, ook als we je nog niet direct kunnen helpen. Als je een dringende vraag hebt kan je contact opnemen met het algemene telefoonnummer van dit BASEcamp en dan gaan we samen kijken wat passend is in jouw situatie.

Op deze locatie werken...

Corma Poelen

GZ-psycholoog

Samen aan de slag met dat wat jij belangrijk vindt. Dat vind ík belangrijk.

Ik kijk graag samen met jou hoe je weer verder kunt door een stuk met je mee te lopen. Daarbij betrek ik graag je ouders en/of belangrijke anderen. Het mooie van KOOS is dat dit ook kan op plekken die voor jou belangrijk zijn. Ik ben geschoold in o.a. cognitieve gedragstherapie en EMDR en gebruik ook graag creatieve middelen.

Emy van Kessel

Florine Troost

Orthopedagoog-generalist | Systeemtherapeut | EMDR-therapeut

Samenwerken met ouders, kinderen en belangrijke anderen ligt mij goed. Ik geef jullie als ouders en kinderen graag weer vertrouwen in jullie aanpak. Ik geniet intens van de kijk op de wereld van kinderen en jongeren, van hun energie en veerkracht.
Kinderen en families hebben mij altijd geïntrigeerd. Daarom ben ik de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut gaan volgen. Ik leerde hoe je met verschillende familieleden het probleemoplossend vermogen kunt vergroten en hun veranderwensen het beste kunt vormgeven.

Om mijn kennis en inzetbaarheid nog verder uit te breiden heb ik me verdiept in traumabehandeling en ben ik opgeleid tot EMDR-therapeut kind en jeugd.

Kijken naar wat werkt en samen zoeken naar passende oplossingen in een prettige sfeer en met écht contact, maakt mijn werkdag plezierig.

Hanneke Hutting

Orthopedagoog

Mijn uitgangspunt is ‘samen sterk’. Iedereen komt uitdagingen tegen in het leven. Ik ga graag samen op zoek naar vaardigheden om deze uitdagingen aan te gaan. Ik vind het belangrijk om te kijken naar wat er goed gaat zodat we jouw kwaliteiten kunnen benutten bij het aangaan van jouw veranderwensen. Ook kijk ik graag samen welke mensen belangrijk voor je zijn en hoe we hen kunnen betrekken.
Bij mij kun je terecht met verschillende vragen, samen maken we een passend plan! Ik ben me verder gaan ontwikkelen met de opleiding cognitieve gedragstherapie. Ik heb ervaring in het begeleiden van (pleeg-)gezinnen en diagnostiek. Daarbij vind ik het prettig om aan te sluiten bij jouw leefwereld, dus thuis, op school en eventueel andere plekken die belangrijk voor je zijn.

Hanneke Krul

GZ-psycholoog

In mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met het behandelen van kinderen en jongeren die traumatische ervaringen hebben en moeite hebben om mensen te vertrouwen. Juist daarom weet ik hoe belangrijk het is om jou welkom te laten voelen, naar je te luisteren en open en eerlijk met je te communiceren. Ik hoor altijd graag wat er wel goed gaat, en kijk samen met jou en je omgeving hoe je minder last kan krijgen van de klachten waarmee je binnenkomt. Jouw hulpvraag staat centraal en we zoeken samen naar passende oplossingen. Ik ben geschoold in o.a. cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Ieke Noordam

Orthopedagoog

Als orthopedagoog heb ik mij gespecialiseerd in de Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Dit geeft een brede basis om jou en je gezin te helpen weer vooruit te komen. Ik werk graag op maat en laagdrempelig samen met jou, je gezin en andere betrokkenen. Met mijn rustige uitstraling en analytische blik probeer ik samen met jullie achter de oorzaak van de klachten te komen om vanuit daar gericht te helpen. Ik heb een brede blik, maar duik ook graag in het diepe. Ik sta open voor ieders inbreng, samen komen we er wel!

Joost Pepping

Iedereen wil graag gezien, gehoord en vooral ook begrepen worden, zowel binnen als buiten het gezin. Erkenning krijgen voor de rol die je hebt in het gezin is erg belangrijk, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Het is voor mij een uitdaging om gezinsleden te helpen elkaar te zien zoals ze zijn en graag willen zijn, om elkaars mooie en minder mooie kanten te leren begrijpen en accepteren. Ik kijk graag mee naar wat er nodig is om elkaar weer te waarderen en het samen weer goed te hebben.

Het mooie van KOOS vind ik dat we als team veel verschillende kennis in huis hebben, waardoor we snel in kaart kunnen brengen wat er nodig is en dan ook de juiste hulp kunnen inzetten. De kennis en ervaring die ik sinds 1981 binnen de jeugdzorg heb opgedaan kan ik onder andere inzetten bij gezinnen met vragen op het gebied van opvoed- en gedragsproblemen binnen en buiten het gezin.

Julia de Graaf

Loopt het thuis of op school al een tijdje niet zo lekker en is er veel onenigheid binnen jullie gezin? Ik denk graag mee wat en zeker ook wie er belangrijk zijn voor jullie.  Dat doe ik door met jullie in gesprek te gaan. Samen gaan we op zoek naar wie er voor jullie belangrijk zijn en mee kunnen denken wat er nodig is om het weer goed met elkaar te hebben. Daarbij heb ik aandacht voor dat wat wel goed gaat en jullie als gezin ook bijzonder en uniek maakt.

Op die manier creëren wij oplossingen die ook na mijn inzet nog doorwerken zodat jullie ook bij nieuwe tegenslagen met elkaar weten wat je kunt doen. Bij het maken van dit plan is er oog voor alle betrokkenen. Op deze manier vinden we oplossingen die voor jullie situatie en gezin passend zijn en waar jullie zelf ook steeds meer de regie in leren nemen.

Ik heb ruime ervaring in het meedenken in doorbreken van crisissituaties en lastige gezinsdynamiek.

Lian Raaijmakers

Pippi Langkous: ”Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk dat ik het kan.”

 

Zoiets vanzelfsprekends als het gezinsleven en hoe jullie met elkaar samenleven, vormt de basis van het leven van jullie kinderen. Als het niet lekker loopt, als jullie tegen uitdagingen aanlopen, zullen alle gezinsleden daar iets van merken.

Als de onderlinge communicatie niet goed loopt tussen jullie als ouders of tussen jou en je kind, probeer ik samen met jullie de onderlinge relaties te herstellen. Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor het gehele gezin en jullie omgeving.

Ik richt mij vooral op gezins-, opvoed- en/of scheidingsproblemen. Ik wil met jou onderzoeken welke (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden bij jou en jouw gezin passen.

Lida Bosman

Ouderschapsbemiddelaar

Binnen de jeugdzorg heb ik mij de afgelopen jaren gericht op kinderen en ouders die te maken hebben met een  complexe scheiding.

Soms zie ik kinderen individueel maar regelmatig ook in hun verschillende gezinssituaties. Ik begeleid hen met het verwerken van verlieservaringen en gevoelens van boosheid of verdriet. Met ouders bedenk ik hoe we hun kinderen kunnen ontzorgen, hoe we hun spanningen en zorgen kunnen omzetten in samenwerking.

Onze samenwerking heeft als doel dat jouw kind zo min mogelijk last voelt van de scheiding. We werken aan wat jouw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit geeft betekenis in jouw rol als ouder.

Linda van Vliet

Kinder- en jeugdpsycholoog i.o. | Cognitief gedragstherapeut

Ik ben een enthousiaste en hard werkende psycholoog met ruime ervaring in de specialistische jeugdzorg. Mijn werkstijl kenmerkt zich als systemisch en oplossingsgericht met oog en compassie voor het individu. Ik zet jou graag in je kracht en help je deze te vergroten. Bij KOOS hou ik me zowel bezig met diagnostiek, als (cognitief gedragstherapeutische) behandelingen en systeembehandelingen. Mijn kracht ligt in het denken buiten de bestaande kaders en met jou, je gezin en andere betrokkenen tot een op maat gemaakt hulptraject te komen.

 

Maaike Rutten

Orthopedagoog

Als orthopedagoog begeleid ik kinderen, jongeren en hun ouders wanneer het (even) niet goed gaat. Dit overkomt iedereen wel eens. We zijn allemaal mensen en hebben allemaal wel eens hulp nodig. Om die hulp vragen is vaak spannend, maar helpt je uiteindelijk hopelijk verder. Ik wil dat jij je gezien, gehoord en begrepen voelt door mij. Dit hoop ik te bereiken door goed te luisteren, vragen te stellen, een grapje op zijn tijd en sámen tot een plan te komen. Als het nodig is kunnen we samen onderzoeken waar bepaald(e) gedrag, gedachten en gevoelens vandaan komen. Dit beter begrijpen kan helpend zijn in de verdere behandeling/begeleiding. Binnen ons team doe ik onder andere diagnostiek, ouderbegeleiding en cognitieve gedragstherapie.

Mara Ebben

GZ-psycholoog

Als psycholoog vind ik het belangrijk om goed contact te maken en de tijd te nemen voor jouw verhaal. Ik help jou en je gezin om zelf oplossingen te vinden en in je kracht te gaan staan. Ook ondersteun ik jullie in het vergroten van jullie veerkracht. We zorgen er samen voor dat jullie meer grip ervaren op gedachten, gevoelens en gedrag. Ik werk door middel van cognitieve gedragstherapie, EMDR (traumabehandeling) en oplossingsgerichte therapie.

Marieke Zonnenberg

Mariël Masselink

Mariët Breeschoten

Psychomotorisch therapeut (PMT)

Ik werk als psychomotorisch therapeut, wat vaak wordt afgekort naar PMT.  Als PMT-er ben ik van de ervaringsgerichte aanpak. Ik laat je leren door te doen en te ervaren met behulp van sport of lichaamsgerichte activiteiten.

Natanja Leest

Behandelaar Infant Mental Health (IMH) | Mindfulnesstrainer

Mijn hart ligt bij het helpen ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouders en hun (zeer jonge) kind. Ik heb veel affiniteit met ervaringsgerichte behandeling. Samen ervaren, delen en gedeeld plezier tussen jou en je kind(je) vind ik belangrijke elementen in de behandeling.

Ik kijk en luister met aandacht om te helpen ontdekken wat jij en jouw kind(je) nodig hebben om samen met vertrouwen verder te kunnen.

Ik heb jarenlange ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, met systemisch werken met ouders en kinderen en met mindfulness in GGZ-behandeling. Mijn specialisme is het (zeer) jonge kind en zijn/haar ouder(s).

Nicole Sanders

Kinder- en jeugdpsychiater

Mijn ervaring leert me dat veel psychische klachten ons iets proberen te vertellen, wat eigenlijk over iets onderliggends gaat. Ik kijk daarom graag naar het hele plaatje. Hiervoor heb ik jullie openheid heel hard nodig en ik neem jullie ervaringen serieus.

Ik hou van creatief, kritisch, optimistisch en transparant meedenken, om zo samen met alle betrokkenen (kind/jongere, ouders en hulpverleners) tot passende oplossingen te komen. Soms kan (tijdelijke) medicatie hierbij ondersteunend zijn. Dan zal ik jullie daarin adviseren en begeleiden.

Rolina van Leeuwen

Siham el Hayani

Yoy de Wilde

* Vanwege corona hebben wij geen foto's kunnen nemen van onze medewerkers. Deze volgen zo snel mogelijk.

Op zoek naar een andere locatie?