BASEcamp West

KOOS heeft in elke wijk van haar gebied een BASEcamp. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Een BASEcamp is een plek waar onze professionals jou ontvangen en samenwerken met de collega’s uit de wijk. Hier voeren wij gesprekken met jou en jouw gezin als dat thuis of op school niet mogelijk is. Alle professionals met specialistische kennis werken vanuit een BASEcamp samen. Hierdoor is KOOS altijd dichtbij.

Op deze locatie werken...

Corina van Marum

Frank Lips

Gezinstherapeut

Wanneer er hulp nodig is, zou ik het zelf prettig vinden dat die hulp dichtbij en makkelijk te vinden is. Voor mij is dat een belangrijke reden om juist in de wijk specialistische hulp te bieden.

 

Ik werk al langere tijd als gezinstherapeut in de jeugdzorg. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van familierelaties, seksualiteit en trauma en je kunt bij mij ook terecht voor (complexe) vragen over opvoeding. Ik vind het heel belangrijk om het perspectief van een kind en ook het perspectief van een volwassene goed te volgen. Als het lukt om op beide perspectieven goed af te stemmen, win je een hoop.

Hanneke Bijl

Orthopedagoog-generalist | EMDR-therapeut | Alumni Mindful Parenting

In mijn functie als ‘KOOS -professional’ kom je mij tegen als een tijdelijke medereiziger op een moeilijk moment in je leven. Samen zoeken we naar verklaringen voor de moeilijkheden die je ervaart; we zoeken naar oplossingen en ik help je te accepteren wat niet op te lossen is. Ik werk graag met groepen en geef veel aandacht aan wat je in lichaam merkt. Van praten over jezelf, naar dingen merken bij jezelf, naar dingen doen die bij je passen, naar jezelf zijn.  Koersvast leven in het hier en nu.  Of dat nu is als kind, jongere of ouder.

Heleen van der Most

Ingrid Mooij

Orthopedagoog generalist

In mijn werk met jongeren vind ik het contact erg belangrijk. Dit doe ik door altijd te zoeken naar manieren om een oprechte werkrelatie aan te gaan, vol te houden en samen successen te vieren. In mijn ervaring als behandelaar heb ik gemerkt dat praten niet de enige weg is om in contact te komen en resultaten te bereiken. Door te bewegen, te doen en creatief bezig te zijn wordt niet alleen jouw denken, maar ook jouw gevoel en je ervaring aangesproken. In mijn werk heb ik ervaring opgedaan met jongeren met ernstige gedrags- en psychiatrische problematiek, zowel in de jeugdzorg als binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik werk met verschillende behandelvormen zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, Rots&Water, oplossingsgerichte therapie en daarnaast ook ervaring met persoonlijkheidsdiagnostiek.

Maartje Snoek

GZ-psycholoog | Systeemtherapeut

In mijn ogen wil elke ouder het beste voor zijn kind en doet elke ouder hier ontzettend hard zijn best voor. Het kan echter zo zijn dat jouw kind ergens in zijn/haar ontwikkeling vastloopt en dat er dan tijdelijk extra hulp nodig is. Hierin weten jullie vaak het beste wat jullie nodig hebben en wat wel en niet werkt. Daarom kijk ik ook altijd naar het geheel en niet alleen maar naar een kind. Ik vind het belangrijk dat iedereen die met jullie werkt jullie belang vooropstelt en goed samenwerkt.

 

Ik heb als GZ-psycholoog ruime ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en werk de laatste jaren met name met ouders en het hele gezin. Ik geef oudergroepen geweldloos verzet (nieuwe autoriteit, waardoor je als ouder weer terugkomt in je rol). Ik zou elke ouder gunnen kennis te maken met dit waardevolle gedachtegoed.

Marije Bruns

Marjan Verhagen

Minke Bremer

Minke Kamstra

Systeemtherapeut | Ouderschapsbemiddelaar

In een gezin waar het niet goed gaat met een kind zal dit invloed hebben op de andere gezinsleden. Daarom is het zo belangrijk iedereen uit het gezin te horen over de problemen die ze tegenkomen maar ook om te horen wat het gezin bijzonder en krachtig maakt. Ik wil samen met jullie in gesprek gaan om met jullie te kijken hoe jullie weer verder kunnen gaan. Soms weten gezinsleden niet van elkaar wat ze van de situatie vinden en soms is het verrassend om te ontdekken wat je als gezin voor elkaar kunt betekenen.
Als systeemtherapeut is dit de basis van mijn werk, de aandacht voor de partnerrelatie binnen de gezinsdynamiek is een onderwerp waar ik mij in heb gespecialiseerd. Daarnaast heb ik een lange ervaring op het gebied van scheidingsproblematiek, ik ben ouderschapsbemiddelaar en weet goed wat een scheiding bij ouders en kinderen teweeg kan brengen.

Sanne Spronk

GZ-psycholoog | Gezinstherapeut i.o.

Mijn ervaring is dat jij en je gezin zelf het beste weten wat wel en niet werkt. Ik neem jullie ideeën hierover serieus. Ik betrek het hele gezin bij het zoeken naar oplossingen. In effectieve behandelingen bepalen jij en je gezin aan welke doelen gewerkt moet worden en zijn jullie zelf kritisch op hoe het gaat. Ook is het belangrijk dat hulp voor iedereen beschikbaar, dichtbij en begrijpelijk is.

 

Ik ben GZ-psycholoog en in opleiding tot gezinstherapeut. Ook doe ik traumabehandeling. Ik heb veel ervaring in het samenwerken met mensen die moeilijk leren of een licht verstandelijke beperking hebben.

Tegan van der Vorst

Opvoedkundig gezinsbehandelaar

Ik heb de afgelopen jaren veel mogen leren van de kinderen die ik in mijn werk ontmoette op de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Het valt mij telkens weer op hoe veerkrachtig kinderen zijn en hoe ieder kind zich ondanks een verstandelijke beperking of ontwikkelingsproblemen binnen zijn of haar mogelijkheden kan ontwikkelen met de juiste hulp en ondersteuning.
Het kind staat echter niet alleen in de wereld, elk kind en elke jongere is verbonden met zijn ouders/gezin en maakt deel uit van een groter geheel: familie, school, woonomgeving, en andere belangrijke mensen. In mijn werk kom ik bij jullie thuis en zoeken we samen naar mogelijkheden en maken we een plan gericht op het vergroten van jullie eigen kracht.

* Vanwege corona hebben wij geen foto's kunnen nemen van onze medewerkers. Deze volgen zo snel mogelijk.

Op zoek naar een andere locatie?