KOOS heeft in elke wijk van haar gebied een BASEcamp. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Een BASEcamp is een plek waar onze professionals jouw ontvangen en samenwerken met de collega’s uit de wijk. Hier voeren wij gesprekken met jou en jouw gezin als dat thuis of op school niet mogelijk is. Alle professionals met specialistische kennis werken vanuit een BASEcamp samen.  Hierdoor is KOOS altijd dichtbij.

BASEcamp Zuidwest

KOOS heeft in elke wijk van haar gebied een BASEcamp. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Een BASEcamp is een plek waar onze professionals jou ontvangen en samenwerken met de collega’s uit de wijk. Hier voeren wij gesprekken met jou en jouw gezin als dat thuis of op school niet mogelijk is. Alle professionals met specialistische kennis werken vanuit een BASEcamp samen. Hierdoor is KOOS altijd dichtbij.

Wachttijd KOOS

KOOS heeft een wachttijd, maar we vinden het belangrijk om er voor kinderen, jongeren en ouders te zijn, ook als we je nog niet direct kunnen helpen. Als je een dringende vraag hebt kan je contact opnemen met het algemene telefoonnummer van dit BASEcamp en dan gaan we samen kijken wat passend is in jouw situatie.

Op deze locatie werken...

Renate Maat

Renate Maat

Zorgprofessional

Als orthopedagoog doe ik diagnostisch onderzoek en geef ik individuele – en gezinsbehandeling bij KOOS Utrecht. In mijn werk vind ik het prettig om samen met het gezin op zoek te gaan naar de hulpvragen, mogelijkheden en kansen. Ik werk graag vanuit samenwerking en gelijkwaardigheid, waarbij ik mij transparant, zorgvuldig en betrouwbaar inzet om het gezin een stapje verder te helpen. Ik vind het belangrijk om samen met het kind/jongere en de ouders op zoek te gaan naar de sterke kanten en de hulpbronnen.

 

Je kunt bij mij terecht als er sprake is van interactieproblemen binnen het gezin, maar ook voor hechtingsproblemen of ingewikkeld gedrag. Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie als gezin werkt en geef ik jullie (praktische) handvatten om mee aan de slag te gaan. Wanneer je als ouder je kind (weer) beter begrijpt, ontstaat er ruimte om met een andere blik naar het gedrag te kijken en om daarbij aan te sluiten. Hierdoor ontstaat er meer rust in jullie relatie en daarmee meer rust in huis.
Daarnaast geef ik aan kinderen en jongeren individuele behandeling op het gebied van trauma, somberheid, piekeren of dwang. Maar ook als het op school niet lekker loopt of als er op meerdere levensgebieden moeilijkheden ervaren worden, kun je bij mij terecht.

 

Via handelingsgerichte diagnostiek gaan we samen uitpluizen wat de antwoorden zijn op de hulpvragen van het kind/jongere, ouders, school of andere betrokkenen. Hulpvragen kunnen zijn waarom je moeite hebt met school, waarom je snel boos en verdrietig bent of waarom je thuis steeds ruzie hebt. Door middel van handelingsgerichte diagnostiek kunnen we beter proberen te snappen waar je tegen aan loopt of waarom bepaalde dingen wat lastiger gaan. We gaan samen proberen te snappen hoe het komt, maar vooral wat we er aan kunnen doen. Hierbij wordt er ook voortdurend gekeken naar wat wel goed gaat.

Sanne Smit

Sanne Smit

Zorgprofessional

Binnen KOOS ben ik betrokken bij jeugdigen en gezinnen waarbij er een vraag ligt voor opvang of verblijf. Dit kan zowel voltijd als deeltijd zijn.

Soms kan het nodig zijn dat kinderen of jongeren gedeeltelijk op een andere plek verblijven, het fijnste is dat dit kan in een zo bekend mogelijke omgeving. Het is al lastig genoeg.

Door gesprekken met kinderen/jongeren, hun ouder(s) en/of verwijzers, kijken we naar een plek zo dichtbij mogelijk. Een plek waar het kind het idee heeft dat het wel zou kunnen wennen of zich thuis voelen.

Ik kan dan bijvoorbeeld netwerkonderzoek doen bij familie of kennissen. Mocht dit niet lukken dan kunnen we via kindgericht werven verder kijken in de bredere omgeving van het kind. Door dichtbij huis te zoeken kan het kind bijvoorbeeld op de eigen school of (sport)club blijven.

 

Verder ben ik betrokken bij het werven van nieuwe Utrechtse pleegouders via Utregs Plekkie. Hierbij werken we samen met allerlei andere organisaties in Utrecht. Op deze manier vergroten we de kans op een match in de buurt en op maat.

 

Vanuit mijn eerdere werk als gezinswerker heb ik veel met jeugdigen en gezinnen gewerkt, waarbij er sprake was van een beperking, langdurige stress of ingrijpende gebeurtenissen. Dit kan iedereen overkomen.

Wanneer er een vraag ligt voor pleegzorg is er vaak al (veel) hulpverlening betrokken. Het is een moeilijke en dappere stap voor ouders om hierin hulp te ontvangen. Ik vind het heel belangrijk dat ouders zoveel als mogelijk betrokken blijven bij hun kind. Daarbij dat er ook goed naar de wensen en behoeften van het kind geluisterd wordt. En ook dat toekomstige pleegouders goed weten wat hen te wachten staat.

Dit maakt een plaatsing vaak tot een succes.

Vanuit respect voor iedereen en door goed luisteren en iedereen goed te informeren, zet ik mij hier heel graag voor in!

Op zoek naar een andere locatie?