Samen met onze Utrechtse partners hebben we gereageerd op de kamerbrief over hervorming van het jeugdstelsel. We pleiten vanuit onze gezamenlijke visie en ervaring voor het terugbrengen van de oorzaken van kansenongelijkheid. Hoe bouwen we aan een samenleving waarin kinderen en jongeren kunnen floreren? In Utrecht hebben we de afgelopen jaren waardevolle ervaring opgedaan met domeinoverstijgend en opgavegericht samenwerken in netwerken in de wijk. Graag zien we ook landelijk een meer duurzame en congruente beweging gericht op de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Waarbij het samenwerken met inwoners en inzet op het voorkomen, versterken en verdragen een veel stevigere plek verdient. Het is essentieel dat specialistische expertise op het gebied van jeugdzorg en GGZ met de wijk verbonden blijft. Lees hier onze gehele reactie.

Recente nieuwsberichten:

  • Pleegouders time-outplek gezocht

  • Steun- en pleegzorgouders gezocht

  • Koningin Máxima op bezoek

Meer nieuws