Steeds meer organisaties die betrokken zijn bij jeugdhulp kiezen ervoor hun krachten te bundelen in netwerken. Dit doen zij vanuit het uitgangspunt 1+1=3. Door hun expertise te bundelen kunnen ze integrale hulp organiseren die beter aansluit bij de vraag van het kind, de jongere of het gezin.  Deze vorm van samenwerken in interorganisationele, multidisciplinaire teams brengt uitdagingen met zich mee, ook voor de betrokken professionals. Hoe geven zij vorm aan dit ‘tweebenig werken’: met één been in het netwerk en met het andere been in hun organisatie? Met subsidie van ZonMw is binnen het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ actieonderzoek gedaan naar tweebenig werken binnen netwerkorganisatie KOOS Utrecht.

 

Meerwaarde van tweebenig werken
Professionals zien de inhoudelijke meerwaarde van tweebenig werken, en ervaren steun vanuit KOOS Utrecht om hun expertise in de multidisciplinaire teams vorm te geven en te blijven voeden. Dit geeft hen de mogelijkheid om hun vak uit te voeren in multidisciplinaire teams in de wijk, met collega’s uit andere vakgebieden en achtergronden. De kennisdeling bínnen de teams in de wijk wordt ook als heel verrijkend ervaren, zowel versterkend op hun eigen expertise (wanneer die meer in het team beschikbaar is), als verbredend vanuit de andere expertises. Ook wordt aangegeven dat tweebenig werken niet vanzelf gaat. Het vraagt een flexibele, nieuwsgierige en assertieve houding. Daarnaast is het soms ook verdragen dat dingen die in een reguliere organisatie vanzelfsprekend zijn, binnen een netwerkorganisatie als KOOS Utrecht niet vanzelf gaan. Wanneer een professional de inhoudelijke meerwaarde sterk voelt, is het gemakkelijker dan wanneer de professional de inhoudelijke meerwaarde minder voelt. Tot slot bleek een belangrijke voorwaarde voor succesvolle tweebenigheid dat je mensen kent bij zowel de organisatie waar je in dienst bent, als in de netwerkorganisatie. Een stevig netwerk met korte lijnen naar andere professionals op je expertisegebied is essentieel.

 

Meer weten?

Ben je benieuwd naar geleerde lessen, handvatten en ervaringen over tweebenig samenwerken? Bekijk dan vooral de Handreiking Tweebenig werken in KOOS.

Recente nieuwsberichten:

  • Pleegouders time-outplek gezocht

  • Steun- en pleegzorgouders gezocht

  • Koningin Máxima op bezoek

Meer nieuws